Audiologi.dk

Teleslynger

DELTA har afholdt “Teleslynge dag” 29/11 2013

DELTA forsøgte i 2013 at sætte fokus på installationen og brugen af teleslyngerr, samt hvad der kan gøres for at øge brugernes glæde ved at benytte denne teknologi. Derfor blev der fredag den 29 november en afholdt en temadag på Edisonsvej.

På baggrund bla. af teleslyngedagen har DELTA udarbejdet en rapport om teleslynger. Den kan hentes her

I det nedenstående kan programmet for dagen ses:

Illustration af alle de faktorer der indgår i oplevelsen af et velfungerende teleslyngeanlæg

Illustration af alle de faktorer der indgår i oplevelsen af et velfungerende teleslyngeanlæg

Program:

12:00-12:05 Indledning (DELTA)

  • Introduktion til teleslynge teknologi, præsentation af programmet

12:05-12:30  Fremtidens teleslynge (Per Kokholm, EHIMA)

  • Industriens overvejelser om opgradering af teleslyngen til en digtial fremtidssikret løsning der sikrer enkel brug og kompatibilitet mellem udstyr fra forskellige producenter

12:30-13:20 Dimensionering og opstilling af teleslynger

  • 12:30-12:55 Integration af teleslynge i byggeprojekter (Hanne Brandt, Scantone)
  • 12:55:13:20 Demonstration af program til beregning af slyngefelter, og dimensionering/valg af forstærkere. (Peter Schmidt, Sicom)

13:20:-14:10Verifikation af teleslynger efter IEC 60118-4 (DELTA)

  • Verifikation af Teleslyngeanlæg i Odense
  • Feltmålinger i Praksis

14:30-14:55  Teleslynger i Folkekirken (Søren Skov Johansen, kontaktpræst)

  • Teleslynge i folkekirken – set i øjenhøjde. Potentialet for bedre udnyttelse og anvendelse af teleslynger. Teleslyngeerfaringer fra kirken, sognelivet, rejser og udendørs brug.

14:55-15:20 Teleslynger i praksis (Aida Regel Poulsen, Center for Høretab)

  • Professionelle erfaringer med brug af teleslynge

15:20-15:45 Teleslynger i praksis II (Jan Calundan, Calundan Høreteknik)

  • Erfaringer med brug af teleslynge

15:45- 16:00 Opsamling, vidensdeling og afslutning (DELTA)

 Arrangementet afholdes på:
DELTA
Edisonvej 24
5000 Odense C

 Motivering for afholdelse af en dag om teleslynge

Der går mange historier om dårlige teleslyngeanlæg og slutbrugere der  ikke kan modtage tilfredsstillende lyd i høreapparaterne via telespoleinstallationer.  Forklaringen på disse oplevelser skal findes i den ofte aktør-rige proces fra beslutningen om at installere en teleslynge til den er opstillet, verificeret og kan anvendes tilfredsstillende af brugeren.  Ideelt set starter processen når nye byggerier eller større ombygninger planlægges. Her er det vigtigt at den trådløse løsning tænkes ind fra starten, specielt slyngerne kan med fordel lægges ud i forbindelse med byggefasen. Før en slyngeledning skal trækkes, skal slyngen imidlertid dimensioneres. Dimensioneringen skal sikre at den valgte løsning overholder de krav der er bla. med hensyn til feltets homogenitet og begrænsning, mens installationen skal sikre at slyngen er lagt ud på en måde så disse krav sikres. Når slyngen er installeret skal den valideres så det sikres at slyngen leverer det felt der blev specificeret i forbindelse med dimensioneringen.  På temadagen fremlægges data fra en ny undersøgelse der har undersøgt om installationer på Fyn lever op til verifikationskravene. En tilfredsstillende brug af slyngen kræver imidlertid også at høreapparatet er forsynet med en spole der kan opsamle slyngens induktive signal, samt at denne spole er aktiveret og at brugeren er opmærksom på hvor de kan benytte teleslyngen .

DELTA ønsker med denne temadag at sætte fokus på de enkelte dele af denne proces, og ved hjælp af en række indlæg fra aktører der er eksperter på hver deres del af processen at anskueliggøre vigtigheden af omhyggelighed i alle dele af processen hvis brugeren skal opleve nem tilgængelighed og høj kvalitet i de trådløse installationer.  På dagen bliver der desuden lejlighed til at høre om industriens tanker i forbindelse med en fremtidig afløser af teleslyngen der kan tilbyde de samme fordele i komptabilitet og nem, diskret tilslutning til signalkilde.