Audiologi.dk

Telefoni

At telefonere udgør ofte et problem for mennesker med hørebesvær. Enten fordi de ikke kan høre hvad der bliver sagt i telefonen, fordi høreapparatet hyler eller støjer når telefonen bruges, eller fordi støj fra omgivelserne omkring telefonen kan genere når man telefonerer.

Fastnet telefoner

Til hørehæmmede, der ikke bruger høreapparat, findes telefoner, som har en ekstra kraftig højttaler. Der er for det meste tale om producentens normale telefoner med mere forstærkning og eventuelt bedre højttaler. Telefonerne forstærker altså lyden, men kraftig baggrundsstøj kan stadig genere telefonsamtalen. Der kan skrues ned for forstærkningen i telefonen, så normalthørende også kan bruge den.

Normalt har forstærkertelefoner også en magnetspole indbygget i røret. Ligesom talen gengives akustisk via rørets højttaler, udsender magnetspolen et magnetisk felt på samme måde som en teleslynge. Dette magnetiske felt kan opfanges af et høreapparats telespole. Signalet i telefonrøret kan på denne måde både høres og opfanges via magnetspolen. Når høreapparatet er koblet til telespole (T-positionen), er mikrofonen koblet fra, og dermed vil akustiske signaler fra omgivelserne ikke kunne opfanges. Brugeren af telefonen vil derfor ikke blive generet af støj i lokalet. Da høreapparatets mikrofon er slået fra i T-position, er der heller ingen risiko for, at det hyler, når telefonrøret føres tæt på mikrofonen.

DELTA har tidligere lavet målinger på forstærkertelefoner. Alle telefonerne havde både højttaler og magnetspole indbygget i telefonrøret. Der blev lavet målinger af både lydgengivelsen samt af feltet fra magnetspolen i telefonerne. Flere af de testede telefoner kan afgive lydtryk på over 110 dB SPL, hvilket betyder, at mange med høreproblemer kan bruge telefonerne selv om de ikke benytter høreapparat. Resultatet af undersøgelsen kan findes her på hjemmesiden under “Dokumenter”.  Siden denne undersøgelse har DELTA for flere firmaer gennemført tilsvarende målinger på nyere produkter. Målinger svarende til de i ovennævnte rapport viste, vil kunne fremskaffes af forhandleren af disse produkter.

Mobiltelefoni

I dag er det naturligt for de fleste mennesker at have en mobiltelefon. Det kan imidlertid i nogle tilfælde være vanskeligt at bruge mobiltelefonen sammen med et høreapparat. Der er grundlæggende to problemer som kan opstå. Det ene er egentlig meget banalt, nemlig at telefonen ikke har en lyd, der er kraftig nok. Der findes ikke et begreb som ”forstærker mobiltelefoner”, så det kan være sin sag, at finde en model der spiller kraftigt nok til at lyden kan høres tydeligt. Dog er der den senere tid markedsført specielle telefoner med store taster og høj lyd. 

Et andet problem er elektromagnetisk udstråling fra mobiltelefonen som forstyrrer lyden i høreapparatet. Det elektromagnetiske felt, som opfanges, er det signal som mobiltelefonen skal sende til den nærmeste sendemast for at den kan etablere og transmittere en telefonsamtale. Styrken af signalet fra mobiltelefonens antenne afhænger af afstanden til sendemasten. Man kan derfor opleve at støjen i høreapparatet stiger, hvis man bevæger sig ud i områder, hvor der er længere til den nærmeste sendemast.

Hvor meget støj, der kommer til høreapparatet, afhænger meget af afstanden fra mobiltelefonen til høreapparatet. Når afstanden gøres større, mindskes støjen. Høreapparater vil normalt ikke blive forstyrret af forbipasserende mobiltelefoner og de fleste nyere apparatmodeller kan benyttes med en mobiltelefon, uden at brugeren generes meget af støj.

Der findes en slags ”bærbar håndfri” teleslynge, som kan tilsluttes mobiltelefonen, således at der skabes et magnetisk felt, der kan opfanges af telespolen i høreapparatet. Herved undgår man også, at akustisk baggrundsstøj bliver opfanget af høreapparatets mikrofon sammen med talen fra mobiltelefonen. Herved opnås en bedre taleforstålighed. Teleslyngen, som bæres om halsen, indeholder desuden en mikrofon, så man som navnet antyder, kan opnå håndfri telefonering, fx i bilen. Der findes også løsninger, hvor telefonsignalet sendes trådløst til høreapparatet. En del mobiltelefoner er udstyret med ”Bluetooth”protokollen, som de bl.a. bruger til at kommunikere trådløst med headsets. Dette signal kan opfanges og sendes til høreapparatet i stedet for til et headset.