Audiologi.dk

SDU-dag

SDU-Dag 2018

Den 7. juni 2018 afholdes der igen SDU-dag på Edisonvej 24 i Odense. Her vil et udvalg af audiologistuderende få mulighed for at fremlægge deres projekter, og dermed give deres bidrag til opdatering af viden på høreområdet.

Der er et begrænset antal pladser til arrangementet. Tilmeldingen foregår efter princippet “først til mølle” ved at sende en mail til jgei@force.dk med navn på deltageren, ansættelssted samt email til korrespondence vedrørende arrangementet. Tilmelding er først gyldig når i har modtaget en mail med bekræftelse.

Deadline for tilmelding er 1. juni 2018.

Foreløbigt program:

9:00 Velkomst

9:05 Alex Snô Pannina: Tekniske målinger på BEAR apparater

9:30 Bachir Hatab: In situ -IG på AMGROS apparater

9:50 Kristian Fristed:  Latenstid som kvalitetskrav til høretekniske hjælpemidler

10:10 Line Nim Lorentzen: Validering af den danske version af spørgeskemaet SSQ12

Ca. 10:30-11:00 Pause

11:00 Endnu ikke programsat

11:20 Karina Øbro: Aided performance tests: målinger af taleopfattelse med JFC og modificeret

HINT-test ved forskellige indstillinger i høreapparater.

11:40 Sanne M Møller: Støjreduktion og kognition undersøgt med eyetracking

12:00 Marie Poulsen: Spørgeskemaundersøgelse om høreapparatbrugens indvirkning på kognitive funktioner hos borgere på plejecentre

Ca. 12:15-13:10 Frokostpause (FORCE er vært ved en sandwich)

13:10 Laura-Lena Laskowski: Støj i klasserum

13:30 Rasmus Penzien Skipper: Støj i Fitness centre

13:50 Sarah El Khatib & Asmaa Ismael Abukar Hassan: Effekten af støj på Børns lytteindsats og trivsel i skolen

14:10 Stine Klausen: Præsentation af program til høretræning

Ca. 14:30 Afslutning

(opdateret 25 maj 2018)

_______

TAL holdt “SDU-dag” den 27. juni 2017

DELTA var vært da en række SDU-studerende præsenterede deres specialearbejder på FORCE Technology, Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej 24 i Odense 27. juni. Formålet med dagen er at give de studerende lejlighed til at prøve deres evner som formidlere af, samtidig med at udefra kommende har mulighed for at høre om nogle af de projekter der arbejdes med på de audiologiske uddannelser i Odense.

Indlæg på dagen var:

Washma Kohestani: IG i Praksis

 Anne-Marie Andersen: Motivation i Høreundervisnngen

 Johanna og Diana: Støj og adfærd i Børnehaver

 Sif Eriksen: Frekvenstransponering

Rikke Sørensen: foretrukne lytte niveauer

Sabina Storbjerg Houmøller: BEAR WP1

Pia Laulund: Høretekniske hjælpemidler

 

Præsentationer  og projekter fra dagen kan findes på audiologi.dk, eller  fås ved henvendelse til Carsten Daugaard cd@force.dk.