Audiologi.dk

Dokumenter

Meddelelse om satser for 2024 for FORCE Technologys godkendelse af og tilsyn med private høreapparatforhandlere

Audiometervejledning 2023

Vejledning til kalibrering af audiometre med luft og benledningstransducere.

2022 – GODKENDELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER AF HØREAPPARATER

(Rapporten indeholder indberetninger fra private høreklinikker for 2022)

Meddelelse om satser for 2023 for FORCE Technologys godkendelse af og tilsyn med private høreapparatforhandlere

Årsrapport 2022

Force Technology, TAL’s årsberetning til AMGROS og Danske Regioner for 2022

REM-vejledning 2022

Høreapparatverifikation med øregangsmålinger 2. udg. Maj 2022

Cirkulæreskrivelse om regulering for 2023 af tilskud til høreapparatbehandling

Referencedata for Dantale 1

Teknisk rapport fra Laboratoriet for Akustik, DTH 1991 om Dantale 1 materialet

2022 – GODKENDELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER AF HØREAPPARATER

(Rapporten indeholder IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår 2022)

  1. halvår 2022

SDU-Dag 2022

Invitation med program til SDU-dag 16 juni 2022

2021 – Godkendelse af private leverandører af høreapparater

(Rapporten indeholder IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for andet halvår 2021)

2. halvår 2021

 

Årsrapport 2021

Meddelelse om satser for 2022 for FORCEs godkendelse af og tilsyn med private høreapparatforhandlere

2021 – Godkendelse af private leverandører af høreapparater

(Rapporten indeholder IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår 2021)

1. halvår 2021

SDU-DAG 2021

Programmet for SDU-dagen 2021 (online)

2020 – Godkendelse af private leverandører af høreapparater

(Rapporten indeholder IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for andet halvår 2020)

 

2. halvår 2020

Årsrapport 2020

FORCE- Teknisk-audiologisk Laboratoriums årsrapport 2020

HurtigTale – QuickSIN på Dansk

Speciale fra SDU der beskriver udarbejdelsen af de første danske sætninger af QuickSIN materialet

Strømtræk fra høreapparater

Målinger af strømtræk fra høreapparater i forskellige situationer, herunder under streaming

Frit Felt vejledning 3. udgave 2020

Vejledning til audiometriopstillinger i frit felt, baseret på ISO8253 standarderne. Seneste udgave er revideret i november 2020. Indeholder også betragtninger om forholdene ved taleaudiometri i støj.

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2020

Meddelelse om satser for 2021 for FORCEs godkendelse af og tilsyn med private høreapparatforhandlere

Tekniske kvalitetskrav til høreapparater

Dokumentet “Tekniske kvalitetskrav til høreapparater”, som det er sendt i høring af Sundheds- og Ældreministeriet, frem til den 13 oktober 2020 kl 12:00

Eksempel på baggrundsstøjsrapport

Eksempel på en rapport over baggrundsstøjmåling i et audiometri rum rum

Eksempel på audiometertestrapport

Eksempel på en audiometermålerapport, som de ser ud når de udarbejdes under et tilsynsbesøg

Meddelelse om satser for 2020 for DELTAs godkendelse af og tilsyn med private høreapparatforhandlere

2019 – Godkendelse af private leverandører af høreapparater

Rapporten er udført for Sundheds- og Ældreministeriet.

Årsrapport 2019

Rapportering af aktiviteter i 2019 vedrørende aftalen med AMGROS, Danske Regioner og FORCE technology

Bedre Akustik Bedre Læring

Denne præsentation sammenfatter resultaterne af en undersøgelse af brugen af Soundfield anlæg i en folkeskole i Fredericia i 2019

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2019

SDU-DAG 2019

Program til SDU-dagen 2019

Rapport IOI-HA indberetning for 2. halvår 2018

TAL Årsrapport 2018

Som afrapportering til Danske Regioner vedrørende TAL. FORCE’s aftale om teknisk audiologisk konsulentbistand, udarbejdes en årsrapport der beskriver det forgangne års arbejde. Denne her rapport omhandler arbejde udført I 2018

Teleslyngers båndbredde

Frekvensområde teleslynger

Meddelser om satser for 2019 for DELTAs godkendelse af tilsyn med private høreapparatforhandlere

Rapport IOI-HA indberetning for 1. halvår 2018

Høreteknik i arbejde

Ny 2018 udgave af dokumentet der omtaler hjælpemidler og giver gode råd til mennesker med høreproblemer på arbejde og skole.

Årsrapport 2017

FORCE, Teknisk audiologisk Laboratoriums årsrapport 2017

Indretning af Audiometrirum

Lille notat om overvejelser omkring støjdæmpning af rum der skal benyttes til Audiometri.

Rapport IOI-HA indberetning for 2. halvår 2017

Rapport IOI-HA indberetning for 1. halvår 2017

Rapport IOI-HA Indberetning for 2. halvår 2016

Årsrapport 2016

Læs årsrapporten om  aktiviteterne under aftalen med AMGROS og Danske Regioner 2016.

Satser for godkendelse og tilsyn med private høreapparatforhandlere (2017)

Rapport IOI-HA Indberetning for 1. halvår 2016

Tinnitus og livskvalitet

SDU-special fra 2016 af Sonita Jan Nasiri og Rina Sommerby undersøger forskelle i livskvalitet hos tinnituspatienter

Internetbaseret undervisning

SDU Speciale fra 2016 af Canan Demirtas, som beskriver effekten af et internetbaseret rehabiliteringstilbud til høreapparatbrugere

Sammenligning af høreapparater med taleaudiometri

I dette SDU projekt fra 2016 sammenlignes to høreapparater fra same firma men til forskellig pris med en Dantale 2 test på normalthørende

Sammenligning af målebokse

SDU projekt fra 2016. Projektet sammenligner høreapparatmålinger på det same høreapparat i en række testbokse.- Disse sammenholdes med tilpasningsprogrammest anslåede gain.

Sammenligning af tilpasningsregler

SDU projekt 2016.  I projektet beskrives NAL og DSL tilpasningsfilosofierne og der gennemføres og sammenlignes IG malinger med høreapparater tilpaset med de to rationale

ABR med talesignaler

Speciale fra SDU 2016 om måling af ABR med Ba, Ga og Da lyde

Effekten af feature demonstration

SDU- Speciale fra 2016 af Rajakumar Thanabalasingam. Projektet beskriver en mulig fremgangsmåde til demonstration af effekten af retningsmikrofoner i h

Læringseffekt af HINT

Kandidatspeciale fra SDU af Mona el Hichou og Rawan Hashem  juni 2016. Specialet undersøger læringseffekten af HINT testen når denne præsenteres ved et niveau der giver 80 % taleforståelighed I forhold til 50% taleforståelighed. Projektet er lavet I samarbejde med Eriksholm forskningscenter

CI brugeres lydopfattelse

Kandidatspeciale fra Juni 2016 af Maria Wichmann, der undersøge CI brugeres lydopfattelse af “live” oplæst lyd vs. optaget lyd gengivet over gode og ringere højttalere.

Insert og TDH39 hovedtelefoner

Kandidatspeciale fra juni 2016 af Christian Lundrup Greve. Bag den kryptiske titel: Er der forskel på forskelle? undersøger Christian en mulig sammenhæng mellem impedansforholdene i øret og forskellige resultater med audiometri med henholdsvist Insert telefoner og circumaurale TDH-39 hovedtelefoner

Lydterapi og Tinnitus

Kandidatspeciale fra SDU af Anne-sofie Arnoldus, afleveret i Juni 2016. Projektet ser på anvendelsen af musikterapi generelt og specifikt til behandling af tinnitus. I den forbindelse gennemgås også flewre teorier bag tinnitusbehandling.

Taleforståelse og forskellige tidskonstanter

SDU kandidatprojekt af Mads Errboe Sørensen 2014

Rapport IOI-HA Indberetning for 2. halvår 2015

DELTA TAL Årsrapport 2015

Satser for godkendelse og tilsyn 2016

KALIBRERING AF A-ABR UDSTYR

SDU- projekt af Nagehan Altinkaya og Altaf Khanhjer, der handler om brugen og kalibreringen af udstyr til baby- hørescreening. Specielt med focus på om den nyligt introducerede 0,4cc coupler bidrager med en forbedrende nøjagtighed?

 

Testusikkerhed for to testversioner med Dantale II materialet

SDU projekt fra 2015 af Sabina Storbjerg og Stine S. Pedersen, om test-retest usikkerhederne for en operatør- og en bruger baseret afvikling af taletesten Dantale II også kaldet Hagermann listerne.

Rummets indflydelse på diskriminationsevnen

SDU special fra 2015 af Mette Hellerup Olsen, om resultatet af taleaudiometri i to forskellige rum

TJEKLISTE TIL GODKENDELSE AF HØREKLINIKKER (rev. 2023)

Den tjekliste som FORCE Technology benytter ved tilsynsbesøg på private høreklinikker for at sikre at sundhedsministeriets til enhver tid gældende retningslinjer overholdes.

Rapport IOI-HA indberetning for 1. halvår 2015

Visioner for fremtiden hørerehabilitering

Målinger af output fra HAC telefoner

Målinger af magnetisk og akustisk signal fra en række gængse HAC telefoner. Rapporten er udgivet i september 2015. (Rev. 1 udgivet 17. september 2015)

Høretræning og kognition

Artikel om høretræning baseret på poster på ISAAR 2015. Artiklen er baseret på SDU audiologispeciale af Anna Leth Kristiansen.

Program Hørerehabiliteringskonference

Program for Hørerehabiliteringskonference 30 September 2015

Dokumentation for DANTALE VHS

(mere…)

Dokumentation for DANTALE DVD

Dokumentation for indholdet på DVD udgaven af DANTALE materialet. Udarbejdet af Erik Kjærbøl i 1999.

Rapport IOI-HA indberetning for 2. halvår 2014

Rapport_MSF_2014_HA_Klinik_web_rev1

Computerbaseret høretræning

SDU speciale af Anna Leth Kristensen om evaluering af et dansk høretræningsmateriale.

Årsrapport TAL 2014 (stor fil)

Den årlige afrapportering til AMGROS og Regionerne om Teknisk-Audiologisk Laboratoriums aktiviteter i 2014

Høreapparatevaluering udfra IEC 60118-15

Dette speciale omhandler udførelsen og tolkningen af høreapparatmålinger med det bredbåndede ISTS talesignal. Målingerne er udført på 4 høreapparater, bla. med varierende attack/release tid. Specialet som er skrevet af Amina Chahade kigger på sammenhængen mellem de karakteristika vi vil forvente udfra indstillingen af høreapparatet og de resultater der kommer ud af målingerne efter IEC 60118-15.

Test af halsslynger 2014

DELTA TAL har i 2014 målt på 10 forskellige traditionelle (analoge) halsslynger.

Slyngernes feltstyrke og frekvenslinearitet er målt, og holdes op mod standardiserede krav givet i IEC 60118-4:2006.

Takster for Klinikgodkendelse 2014

De danske Ling-lyde

Kandidatspeciale af Joakim Fruerlund Nielsen omhandlende analyse af engelske Ling-lyde på dansk.

Rapport IOI-HA indberetning for 1. halvår 2014

Rapport_ISM_2014-1_IOI-HA_web

Attitudes, rewards and listening habits in danish youth

ISAAR 2013 artikel baseret på Morin Reiness kandidatspeciale. Det beskriver resultaterne af en større spørgeskemaundersøgelse der fokuserer på unges musik-lyttevaner.

Høretræning

Artikel (på engelsk) til ISAAR 2013 om udarbejdelsen af materiale på dansk til høretræning – Auditory training. Artiklen er skervet på baggrund af Sune Kristensens kandidatspeciale fra SDU: “høretræning”

IOI-HA spørgeskema (revideret udgave, 2014)

Revideret udgave (2014) af “International Outcome Inventory for Hearing Aids  (IOI-HA)” spørgeskemaet som benyttes som en del af kvalitetskontrollen på de private klinikker

Teleslyngerapport 2014

Som resultat af DELTAs fokus på teleslynger 2013, er udarbejdet en rapport der redegør for forskellige aktøreres rolle i forhold til velfungerende teleslyngeanlæg. Heri gennemgås bla forskellige måle/vurderingsmetoder, der er en beskrivelse af en aktuel måling af kvaliteten af teleslynger, og der er overvejelser om mulige tiltag også på bruger siden.

Årsrapport 2013

DELTA Teknisk-Audiologisk årsrapport for 2013 incl. nyhedsvrevene nr. 10 og 11 udsendt i 2013

 

Protokol for verificering af høreapparater til børn

SDU kandidatprojektaf Sissel Pellerud. Projektet beskriver forskellige former for verifikation af høreapparattilpasning på børn med det formål at foreslå en national protokol for verifikationen, som det findes i andre lande.

Sammenligning af REIG og teoretiske targets

Kandidatspeciale af Abita Balakrishnan der sammenligner  insertion gain målt på en række forsøgs personer med to teoretiske targets beregnet for det høreapparat der måles på i testen

Høretræning

Kandidatspeciale fra SDU af Sune Thorning Kristensen. Det beskriver konstruktionen af et materiale til høretræning baseret på træning med talemateriale samt musik.

Tilfredshedsundersøgelse af høreapparatbrugere i Midt- og Nordjylland

Kandidatspeciale fra SDU om høreapparattilfredshed hos offentlige og private hørekliniker i Midt og Nordjylland. Specialet et skrevet  af Christina Krogsgaard.

At høre gennem støj

Et Bachelor projekt fra 2013 af Emilie Wulff Paustian som omhandler effekten af retningsmikrofoner og støjreduktionsalgoritmer i høreapparater med åbne og lukkede tilpasninger. Litteraturstudiet er suppleret med et praktisk projekt hvor betydningen af øreproppens ventilation i forhold til støjreduktion og retningsmikrofon undersøges

Teleslynger i Odense

Status på kvaliteten af teleslynge installationer i 5000 Odense C i sommeren 2013. Teleslyngerne er udmålt af  Stine Søe Pedersen til hendes bachelor projekt 2013. Slyngerne er udmålt i henhold til standarden IEC 60118-04

Høreværn i børneinstitutioner

Rapporten er baseret på en spørgeskemaundersøgelse om den potentielle brug af høreværn blandt pædagoger for at beskytte deres hørelse. Overraskende viser undrsøgelsen at en del institutionsansatte har så drastiske overvejelser med i deres strategi mod for megen støj på deres arbejdsplads. Rapporten er skrevet som afslutning af bachelordelen af SDU audiologi studiet af Pernille Hyldeqvist

Auditest talematerialet

Rapporten evaluerer Auditest materialets egnethed som talemateriale udfra en række parametre. Materialet er samtidig en god introduktion til oprindelsen og den praktiske brug af materialet. Projektet er en bacheloropgave af Nagehan Akkus 2013

MP3 lyttevaner hos unge

Specialeprojekt fra Københavns universitet af Morin Reiness. Specialet omhandler en spørgeskemaundersøgelse af unges vaner i forbindelse med MP3 lyning. Datameterialet er baseret på mere end 1800 besvarelser og viser i lighed med andre undersøgelser en risikogruppe med en eksponering der på længere sigt kan føre til høreskader på ca. 10 %. Risikogruppens adfærd afviger fra “normalgruppen” bla. ved at risikogruppen oplever flere belønnninger ved brug af høj musik, de er til enhvis grad afhængig af at lytte til musikken.

Hyperacusis

Et bachelor projekt der omhandler diagnosticering og behandling ef Hyperacusis. Projektet er et litteraturstudie skrevet i 2013 af Malene Hedelund Mikkelsen og Sabina Haahr Storbjerg

Sammenligning af to metoder til RECD måling

Speciale fra SDU 2013 skrevet af Maria Stochholm. Specialet omhandler måling af Real Ear To Coupler Difference (RECD) med to forskellige måleprober og med en støbt øreprop.

Årsrapport 2012

Teknisk-Audiologisk Laboratoriums afrapportering til AMGROS og KL for 2013

BNAM Indlæg om taleforståelighed (2012)

Dokumentet opsummerer noget af den viden DELTA har akummuleret omkring danske taletests specielt DANTALE II, og den selvtestende version DELTA har lavet.

Opstilling af teleslyngeanlæg

Denne tekniske vejledning gennemgår den historiske og tekniske baggrund for teleslynger, samt forklarer hvordan teleslyngeanlæg skal opstilles og efterprøves i henhold til den internationale stanmdard IEC60118-4.

Spørgeskema om høreapparattilfredshed

Dette indlæg til Isaar 2011 omhandler svarene fra et spørgeskema udsendt til over 800 høreapparatbrugere primært fra 3 offentlige klinikker i Danmark. Det er forsøgt at konstruere et spørgeskema som spørger ind til de psykosociale effekter af et høretab og efterføgende afhjælpning med høreapparat. præsentationen er baseret på et eksamensprojekt fra SDU 2010. (teksten er på engelsk)

Sprogbrug i høreapparattilpasning

Denne præsentation til ISAAR 2011 er lavet på basis af et SDU afgangsprojet af Lone Elmelund. Det omhandler effekten af at træne lydbeskrivende ord i tilpasningssituationen. Fremgangsmåden er inspireret af sensoriske test som systematisk benytter lyd- attributter til evalueringen af lyde.

Trådløs kommunikation til høreapparater

En beskrivelse af det tekniske grundlag for Teleslynge og FM teknologien

Høreteknik til erhvervsaktive 2006

Hovedsigtet med denne vejledning er at beskrive funktion og anvendelse af høretekniske hjælpemidler, der kan benyttes i en arbejdssituation og dermed forbedre hørehæmmedes muligheder for at fungere på lige fod med normalthørende. Ligeledes vil vejledningen omhandle en række tiltag på arbejdspladsen, der kan være medvirkende til at gøre det lettere for den hørehæmmede at udføre sin arbejdsfunktion.

Stetoskop til høreapparatbrugere 2010

Rapporten her omhandler de problemer der er forbundet med at benytte høreapparat samtidig med stetoskop. Der er desuden en række forslag til hvordan denne problematik kan helt eller delvist afhjælpes med tekniske hjælpemidler.

Addendum til FM/T test 2010

Den oprindelige FM rapport har givet anledning til spørgsmål omkring valg i forbindelse med testsetup og udstyr. Disse valg uddybes i dette addendum

Forprojektet som knytters sig til Lilian B. Nielsens projekt om (akustisk) transperente ektroniske musiker høreværn- TEMH

Høreapparat som høreværn

I dette bachelor projekt fra SDU undersøger Lilian B. Nielsen muligheden for at benytte et høreapparat som et (akustisk) transperent elektronisk musikerhøreværn. Igennem en række målinger vurderer hun både på proppens materiale og ventilation og på indstillingen af høreapparatet. Udover denne fil som indeholder hovedrapporten findes på audiologi.dk en fil med appendices en med forprojektet, og endelig en med delta rapporter på høreværn/høreapparater

Appendices der knytter sig til Lilian B. Nielsens rapport om (akustisk) transperente elektroniske musikerhøreværn – TEMH

DELTA målinger på de høreapparater som Lilian B. Nielsen har arbejdet med i projektet med at måle på (akustisk) transperente elektroniske musikerhøreværn – TEMH. På audiologi.dk kan også hentes hovedrapporten: “Elektroniske musikerhøreværn”, forprojektet, samt en separat fil med appendices.

FM/T test 2010

I forbindelse med FM dagen 2010 har DELTA lavet en lille test der sammenligner forskellige typer tekniske hjælpemidler baseret på hhv. teleslynge og FM teknologi på markedet.

Test af lydkvalitet i høreapparater

Præsentation baseret på poster fra ISAAR 2009 om sensorisk test af høreapparater (på engelsk).

Børn og unges brug af MP3 afspillere

Denne rapport omhandler en undersøgelse om skole- og gymnasieelevers brug af MP3 afspillere. Rapporten indeholder blandt andet en spændende gennemgang af fysiologien og effekterne af støjeksponering, samt afrapportering af praktiske målinger af unges støjbelastning. Rapporten er den skriftlige afrapportering af en Bachelor opgave af Christina Degn på audiologi studiet på SDU.

TAL årsrapport 2010

DELTA, Teknisk audiologisk-laboratoriums årlige afrapportering til AMGROS.

TAL årsrapport 2009

DELTA, Teknisk audiologisk-laboratoriums årlige afrapportering til AMGROS.

Tilfredshed med høreapparater

 

Pædagogisk audiologisk speciale fra SDU, byggende på en større spørgeskemaundersøgelse af høreapparat brugere der har fået deres apparater på de offentlige høreklinikker i Århus, Odense og Bispebjerg. Spørgeskemaet kobler tilfredsheden med brug af høreapparat med de psykosociale faktorer: Forventninger, motivation, socialt liv, tilvænning og instruktion. Specialet er skrevet af Wiebke Hudemann og Derya Ceylan

TAL årsrapport 2008

DELTA, Teknisk audiologisk-laboratoriums årlige afrapportering til AMGROS.

TAL årsrapport 2007

DELTA, Teknisk audiologisk-laboratoriums årlige afrapportering til AMGROS.

KØREVEJLEDNING OG OFFENTLIG TRANSPORT TIL FORCE TECHNOLOGY I ODENSE

Vejledning i .pdf-format om hvordan du finder FORCE Technology, Edisonsvej 24, 5000 Odense C.

Outputniveauer på Dantale DVD (2003)

Formålet med denne rapport er at beskrive, om der er forskelle i størrelsen af udgangssignalet på DVD-udgaven af Dantale i forhold til CD-udgaven. I DVD versionen kan både vælges et stereo signal og et AC3 signal, der indeholder 5 kanaler. Denne rapport beskæftiger sig både med AC3 udgaven, og i et appendiks stereoudgaven. Undersøgelsen er foretaget som en stikprøvekontrol af elektriske RMS niveauer på kalibreringssignaler samt ord- og løbende talelister. Hvor det er muligt på DVD-udgaven, er den audiovisuelle liste valgt.

Sammenligning af 675 batterier (2004)

Sammenligning af 3 forskellige producenter af type 675 batterier specielt til brug for Cochlear Implants.

Regneark til APD testbatteri (2008)

Dette regneark skal bruges til indtastning af resultater i forbindelse med udførelse af APD testbatteriet. Regnearket er en opdateret version i forhold til den der ligger på CD’en Regnearket er igen opdateret i august 2015 – et par slåfejl er rettet.