Audiologi.dk

Om FORCE Technology i Odense

Velkommen til Audiologi.dk, som rummer information om teknisk audiologi, og om den danske høreomsorg!

Audiologi.dk er udarbejdet af FORCE Technology på baggrund af den viden, som vi har opbygget gennem de mere end 40 års virke som objektiv rådgiver og testvirksomhed for den danske høreomsorg.

FORCE Technology er et udviklings- og testcenter, der konstant følger og rådgiver om den teknologiske udvikling. Kernekompetencerne hos FORCE Technology er inden for elektronik, mikroelektronik, softwareteknologi, lys, optik, akustik, vibration og sensorsystemer. Inden for disse områder løser FORCE Technology opgaver, der spænder lige fra udviklingen af verdens mindste mikrofon – til at ændre støjen fra vindmøller, så de lyder som bøgetræer – og videre til trådløse busbilletter baseret på internetteknologi. Dertil kommer alverdens tests af elektronik.

Historisk set har FORCE Technology altid haft en afdeling udelukkende beskæftiget med teknisk audiologi. Afdelingen blev, som Laboratoriet for Teknisk Audiologisk Forskning grundlagt tilbage i 1964 som en servicefunktion for den danske høreforsorg. Senere er laboratoriet blevet en del af FORCE Technology, en sammenlægning som har givet nemmere tilgang til viden fra en række nye teknologiske områder.

Indenfor Teknisk audiologi kombinerer FORCE Technology et bredt samarbejde med fabrikanter, leverandører, klinikker, uddannelsesinstitutioner og interesseorganisationer med egen ekspertise og uvildighed, til størst mulig gavn for alle parter.

Teknisk Audiologisk Laboratorium (TAL) findes på adressen:
FORCE Technology
Edisonsvej 24
5000 Odense C
Tel. +45 43 25 14 00
se kort (Google Maps)

Her kan en kørevejledning til FORCE Technology Odense hentes i pdf format

 

DELTA og FORCE Technology er fusioneret

DELTA og FORCE Technology skaber med deres fusion en af Danmarks og Skandinaviens
største GTS teknologi servicevirksomheder. Med godt 1.600 medarbejdere og over 1,5 mia.
DKK i omsætning er målet at blive Nordens foretrukne, uvildige service- og videnpartner i
udvalgte teknologiske brancher.

DELTA og FORCE Technology fusionerer med FORCE Technology som den fortsættende juridiske
enhed med virkning fra 1. januar 2016.

FORCE Technology
Park Allé 345
2605 Brøndby
CVR: 55117314