Audiologi.dk

Kurser

Herunder  kan man se aktuelle kurser og omtale af kurser som FORCE Technology tidligere har afholdt i teknisk audiologi.
Desuden beskrives andre kursusaktiviteter af interesse for området.

_____________________________

SDU-Dagen 21 juni 2023

Arrangementet med SDU- studerende, der fremlægger deres bachelor- og kandidatprojekter. Det bliver afholdt som et hybridkursus på Campus i Odense og online. Dato, tilmelding link mm. fremgår her :

_____________________________

ISAAR 23-25 august 2023

Se link her 

_____________________________

Vingsted konference 6-7 september 2023

Årets konference har foredrag om hjerneforskning, lydzoner, sprogneutral taletestkontrol, BEAR og meget mere spændende.

Bemærk at der er tilmeldingsfrist den 26 april.

Se det fulde program med tilmeldingslink her: Invitation og program_ Vingsted 2023

_____________________________

Kursusdage på FORCE Technology  2023

Der planlægges tre nye kursusdage i Odense. Dato angives her så snart den er fastlagt. Emnerne bliver :

Akustik og hjælpemidler

Dette kursus beskriver problematikker og løsninger omkring høretab og akustisk kommunikation som supplement til eller i stedet for høreapparater. Kurset tilbyder baggrundsviden om grundlæggende teori om akustik og lydopfattelse, samt om den teknologi der kan afhjælpe problemerne. Der er mulighed for at arbejde hands-on med vurdering af rum og flere trådløse løsninger. Kurset henvender sig til professionelle som søger en dybere forståelse af hvad der påvirker akustikken i et rum, hvordan tale opfattes under forskellige forhold og hvordan trådløs teknologi kan hjælpe på dette.

Høreapparatteknik

Kurset tilbyder en indsigt i principperne bag de væsentligste funktioner i et høreapparat, hvordan høreapparatet indstilles, så det kan udnytte denne funktionalitet og hvordan tekniske målinger kan dokumentere noget af denne funktionalitet. Kurset henvender sig til professionelle som ønsker en dybere indsigt i høreapparatets virkemåde og hvordan producenternes anprisninger af funktionalitet kan undersøges.

Kalibrering af audiometrisk udstyr

Kurset gennemgår den generelle kalibrering af audiometrisk udstyr med de mest almindelige transducere. Både luftledning, benledning og frit felt. Kurset beskriver forskellene mellem konventionel audiometri og In-situ audiometri.  Kurset henvender sig til tekniske orienterede audiologer, som ønsker større indsigt i hvordan man sikrer at det audiometriske udstyr altid er i den bedst mulige stand til at lave de mest nøjagtige målinger

 

_____________________________

 

____________________________