Audiologi.dk

Kurser

Her kan man se de kurser som FORCE Technology afholder i teknisk audiologi. Typisk afholdes 2-3 kursusdage, samt en eller to temadage årligt. Desuden kan man her finde beskrivelse af enkelte andre kursusaktiviteter af interesse for området.

______________________________

SDU-Dag 2019 18/6

I samarbejde med SDU planlægges afholdelse af en dag med fremlæggelse af aktuelle projekter af audiologistuderende, i lighed med tidligere års SDU-Dage. I 2019 vil SDU dagen ikke blive afholdt på FORCE Technology, men I Lokale O77 SDU. Programmet til dagen kan hentes her: SDU_aud_dag_2019

Tilmelding foregår til Tneher@health.sdu.dk senest tirsdag den 11/6.

______________________________

ISAAR 2019 21/8-23/8

AUDITORY LEARNING IN BIOLOGICAL AND ARTIFICIAL SYSTEMS
21-23 August 2019, Nyborg, Denmark
Læs mere på: www.isaar.eu

Bemærk:
1 May: Abstract submission deadline (http://isaar.eu/index.php/abstract-submission/abstract-submission)
15 June: Scholarship application due (http://isaar.eu/index.php/registration/scholarship-information)
15 July: Registration deadline (http://isaar.eu/index.php/registration)

_____________________________

Vingsted kursus 2019 28/8-29/8

Hovedforedrag:

  • Høretab – Stress og mestring v. Katharine Cecilie Williams
  • Skjult høretab v. Pernille Holtegaard
  • Lyd det nye sort v. Anette Vandsø
  • Svimmelhed hos mennesker med høretab v. Mads Klokker
  • Compassion v. Nanja Holland Hansen
  • Hvilke normer og rationaler udfordrer mødet med borgeren i dag v. Nanna Mik Meyer

Klik her for at læse hele programmet

Klik her for tilmelding

______________________________

DTAS 27-28 September 2019, på Vejlefjord

Klik her for at se programmet: DTAS 2019 Program

______________________________

Høreapparatteknik, 28. januar 2019 kl. 9-16

Følgende moduler gennemgås på kurset:

Høreapparattyper og ørepropper: Formfaktor af høreapparater, øreprop løsninger – begrænsninger og muligheder. høreapparatets opbygning. repetition af centrale tekniske begreber (dB SP, HL, Vægtningskurver etc.) efter behov.

Funktioner i moderne høreapparat-systemer: Princip og funktion af støjreduktion, feedbackundertrykkelse, retningsmikrofon, frekvenstransponering mv. Lyddemoer af disse funktioner. Trådløse hjælpemidler som en del af høreapparatet, nye trends MFI etc.

HA-cases og kompression: Ulineær forstærkning er et vigtigt værktøj i tilpasningen af et høreapparat. Gennem I/O kurver forstærkningskurver og praktiske cases ser vi på hvordan ændring af knæpunkt og ulineær forstærkning i flere kanaler kan give forskellige lydprofiler i høreapparatet

Hands-on programmering af høreapparater: Undersøg nogle af de mest populære høreapparaters tilpasningssoftware, og deres funktioner. Hvad ligger der bag funktionsbetegnelserne. Kan man høre forskel?

Høreapparattilpasning, 29. januar 2019 kl. 9-16

Følgende moduler gennemgås på kurset:

Tekniske målinger på høreapparater: Laboratoriemålinger baseret på IEC 60118 standarden. Målesignaler (toner, kunstig tale mv.) og målemetode; herunder hvordan målinger kan relateres til daglig praksis (REM).

Tilpasningsrationale og indstillingsmuligheder: Hvad er tilpasningsrationalet og hvad indebærer valget af et bestemt rationale, og hvad er ”target” ? Hvilke parametre har, ud over valgt tilpasningsrationale, betydning for hvordan høreapparatet ”lyder” og fungerer for brugeren. På hvilken baggrund kan tilpasningssoftwaren ”gætte” på det resulterende lydtryk i øregangen for en given tilpasning.

Taleaudiometri og spørgeskemaer: Gennemgang af taleaudiometri og spørgeskemaer som eksempel på metoder til verifikation af tilpasning af høreapparater. Gennemgang af forskellige taletests som kan udføres for at kontrollere om patienten har nytte af apparatet, Der præsenteres en liste over ofte anvendte spørgeskemaer og deres fordele og ulemper.

 HIT og REM malinger: Detaljeret gennemgang af hvordan HIT og REM målinger relateres til tilpasningen. Hvilke usikkerheder må forventes hvis der foretages høreapparattilpasning udelukkende på baggrund af forventede gain-kurver i tilpasningssoftwaren – Gain vs output målinger. Desuden er der på kurset sat tid af til hands on på verifikations malinger.

 

Kursusdagene omhandler emnet teknisk audiologi, og er inden for FORCE Technology´s traditionelle vidensområder. Vi har opdateret kurserne baseret på erfaring fra FORCE Technology’s omfattende undervisningsaktiviteter, samt ny viden fra FORCE Technology´s aktuelle projekter. Desuden forsøger vi at lave så meget “hands-on” som muligt på kurserne.

Kurserne bliver afholdt af FORCE Technology i Odense. FORCE Technology forbeholder sig ret til at aflyse kurser på grundlag af for lille tilmelding, samt afvise kursister ved for store hold. Prisen er kr. 2.900,- excl. moms. Prisen inkluderer forplejning samt kursusmaterialer. På grund af en samarbejdsaftale mellem Danske Regioner, AMGROS og FORCE Technology er kurserne uden afgift for offentligt ansatte.

Tilmelding foregår til Jane Geisle: jgei@force.dk,med angivelse af navn, arbejdsadresse og kontakt email. Bemærk at tilmelding først er gældende, når en bekræftelse er modtaget.

_____________________________