Audiologi.dk

Når apparatet er udleveret

For at høreapparatet virker kræver det et batteri. Normalt udleveres der et par batterier med høreapparatet, men også det efterfølgende forbrug af batterier udleveres gratis til alle høreapparatbrugere. Afhængig af hvilken kommune den hørehæmmede bor i vil batterierne udleveres på apotektet, blive sendt direkte til brugeren eller der vil blive anvendt en helt tredje løsning. Kommunen vil kunne informere om den lokale ordning for udlevering af høreapparatbatterier.

Efter udleveringen af høreapparatet vil den hørehæmmede opleve en periode hvor hun skal vænne sig til sine apparater og det faktum at hun nu har et handikap. Er der problemer med indstillingen af apparatet er det muligt at henvende sig på klinikken og få løst problemet der. Alle klinikker laver opfølgning på deres høreapparat tilpasninger. Dette kan foregå på en eller flere af følgende måder:

• Skriftlig kontakt
• Telefonisk kontakt
• Indkaldelse til klinikken
• Spørgeskema

Er der imidlertid behov for tildeling af tekniske hjælpemidler, undervisning eller yderligere rådgivning og vejledning til den hørehæmmede og/eller de pårørende, findes der forskellige regionale og lands/landsdelsdækkende tilbud.

De regionale er først og fremmest er høreinstitutter/kommunikationscentre, men også specialskoler og revalideringscentre, samt rådgivning der udgår fra kommunerne. De lands/landsdels dækkende tilbud er en række skoler og instutitioner som f.eks. Center for døve, børneklinikken og Specialkonsulentordningen.