Audiologi.dk

Den Indledende behandling

Indgangen til høreomsorgen i Danmark, sker ofte gennem en henvisning fra en praktiserende læge eller en ørelæge. Den praktiserende læge vil henvise personer med høreproblemer til en privatpraktiserende ørelæge.
Ørelægen vil herefter henvise den hørehæmmede videre til en af de offentlige audiologiske afdelinger eller til en privat høreklinik. Den hørehæmmede vil, såfremt hun er over 18, frit kunne vælge mellem behandling i offentlig eller privat regi. Nogle høreproblemer vil dog kun kunne behandles på en offentlig audiologisk afdeling.
En typisk høreapparat behandling tager udgangspunkt i: 

  • Audiologisk udredning af høreproblemet
  • Behandling af høretabet
  • Samtale om tab af hørelse, samt evt. instruktion i høreapparatet

Den audiologiske udredning tager udgangspunkt i ørelægens/audiologens undersøgelse af øret og samtale med den hørehæmmede samt en række forskellige høreprøver. De mest grundlæggende er :

  • Toneaudiometri, hvor høretærskelen bestemmes for en række toner afspillet via hovedtelefoner. Denne tærskel indtegnes i et såkaldt audiogram og danner derved grundlaget for diagnose af høretabet samt indstillingen af høreapparatet. Kaldes også for luftledningsmåling.
  • Benledningsaudiometri hvor tonerne afspilles af en vibrator placeret i panden eller på benet bag øret. Hvis lydene fra benlederen kan høres bedre end lydene over hovedtelefonen fortæller det at problemet ligger i mellemøret snarere end i det indre øre. Benledningsmålingen noteres også i audiogrammet.
  • Taleaudiometri, hvor ord fra en ordliste afspilles i hovedtelefonerne og skal gentages af den hørehæmmede. Der er ikke altid en klar sammenhæng mellem høretabet og evnen til at høre og forstå tale, derfor udføres en tale audiometri  test

Der findes et batteri af andre tests, som bliver udført efter behov. Udførelsen af disse besluttes af det faglige personale på klinikken som netop er uddannet til at udføre disse audiologiske udredninger.