Audiologi.dk

De offentlige høreklinikker

De offentlige høreklinikker i Danmark kan tilbyde at behandle med en lang række forskellige høreapparater afhængigt af høretabet. Du kan læse om de forskellige høreapparater under : Høreapparater & hjælpemidler

Hørehæmmede har mulighed for at få tildelt nye høreapparater uden betaling hvert fjerde år. Ved udlevering af høreapparatet på en offentlig audiologisk afdeling, betaler den hørehæmmedes hjemkommune høreapparatets fulde pris.

Disse høreapparater er til låns og skal således tilbageleveres, hvis der ikke længere er et behov for dem. Går høreapparaterne i stykker eller mistes, skal der søges om nyt tilskud hos hjemkommunen, såfremt den audiologiske afdeling fortsat skønner, at der er behov for behandling med høreapparater. Hvis tilskud ikke bevilges, må man anskaffe nye høreapparater for egen regning. Der er normalt en vis ventetid på at få udleveret et høreapparat fra en offentlig audiologisk afdeling, men ventetiden varierer dog meget fra afdeling til afdeling.

I løbet af de fire år hvor den hørehæmmede låner høreapparatet, giver den offentlige audiologiske afdeling fuld garanti og service på de udleverede høreapparater.

De offentlige audiologiske afdelinger er ofte tilknyttet en øre-, næse- og halsafdeling på sygehuset, hvilket betyder at disse afdelinger har mulighed for at kunne tilbyde medicinske indgreb til den gruppe af hørehæmmede der kan have glæde af et sådant tilbud.

De offentlige audiologiske afdelinger er typisk beliggende på et sygehus. Behandlingen på de offentlige audiologiske afdelinger tager udgangspunkt i:

• Audiologisk udredning af høreproblemet
• Behandling af høretabet
• Samtale om tab af hørelse, samt evt. instruktion i høreapparatet

Forløbet på afdelingen udføres af en stab bestående af medicinsk-, teknisk- og pædagogisk personale, samt psykologer.
På nogle offentlige klinikker laves der egenproduktion af ørepropper til høreapparaterne, på andre offentlige afdelinger sendes denne del af produktionen til andre leverandører.

Du kan finde den nærmeste offentlige afdeling på forsiden af audiologi.dk