Audiologi.dk

Signalbehandling i høreapparatet

Moderne høreapparater behandler lydsignalet på andre måder end bare ved at forstærke det. Det er ofte måden at forbedre signalets kvalitet på der adskiller høreapparater fra hinanden. Derfor er fabrikanterne hurtige til at finde fængende navne for disse metoder. Blandt de mest brugte metoder i øjeblikket er støjreduktionssystemer, retningsmikrofoner, feedback undertrykkelse, og optimering af taleforståelighed.

Støjreduktion

Støjreduktionssystemer forsøger at adskille baggrundsstøj fra især talesignaler, men også musik. Det kan f. eks. være den monotone støj i bilen eller flyet som skilles fra sidemandens ordstrøm, hvorved apparatet kan behandle signalet sådan at talesignalet forstærkes mere end støjsignalet. I de bedste apparater fungerer dette fint, så længe apparatet ved at analysere støjen nemt kan kende støjens karakteristika fra talens.

Dette er desværre ikke tilfældet når baggrundsstøjen også består af tale. Man kan forestille sig situationen hvor man er til en reception, har lige mødt en interessant person, hvis historie man gerne vil høre, men det nye bekendtskab overdøves helt eller delvist af andre grupper af selskabet. I denne situation vil et høreapparat med støjreduktion ikke kunne skelne støjen fra talen, men en retningsmikrofon opfanger lyden fra nogle retninger ringere end andre. Flere moderne høreapparater har adaptive retningsmikrofonsystemer som løbende kan flytte rundt på de vinkler hvorfra støjen forstærkes mindst. Kombineres adaptive retningsmikrofoner med almindelig støjreduktion og en vurdering af taleforståeligheden i forskellige situationer, får man et meget avanceret system til optimering af talekvaliteten i høreapparatet.

Akustisk tilbagekobling

Det er ikke alt i moderne høreapparater der drejer sig om tale. Mange kender til problemet med at et høreapparat hyler. Problemet opstår hvis lyden fra høreapparatets højttaler bliver koblet tilbage til mikrofonen igen. Hvis det sker, forstærkes lyden igennem apparatet, kommer ud gennem højttaleren og opfanges igen af mikrofonen, dette fortsætter indtil forstærkeren ikke kan levere kraftigere lyd. Resultatet er at høreapparatet hyler, hvilket også kaldes akustisk tilbagekobling. Lyden kommer fra højttaleren til mikrofonen hvis forstærkningen er høj og øreproppen ikke er tæt. Det kan dog også ske hvis de akustiske forhold omkring høreapparatet ændres, fx når en hue tages på, eller et telefonrør sættes op til øret. De fleste høreapparater i dag har en funktionalitet der gør at de kan registrere disse situationer, og delvist undgå dem ved at ændre på forstærkningen af enkelte toner eller meget smalle frekvensområder, så hylet undgås, mens den generelle forstærkning af lydene er bibeholdt.