Audiologi.dk

Batterier

Billder af høreapparat batterier

Høreapparat batterier i forskellige størrelser

 

Som det fremgår af principskitsen for et høreapparat, så er høreapparatets funktioner baseret på strømmen fra det lille batteri. Batterierne findes i 5 størrelser:
Type 675, Type 13, Type 312, Type 10 og Type 5

Høreapparat batterier fås i flere forskellige størrelser de er dog alle meget små sammenlignet med de størrelser der normalt puttes i lommelygter og børnenes legetøj.

Sammenhængen mellem tal og størrelse fortaber sig i uvisheden, men det største er type 675, og bruges til de kraftigste apparater. Til standard apparater placeret bag øret bruges typisk batterieraf type 13, hvis diameter er det halve af 675 batterierne. Til mindre BTE apparater og støre apparater i øret bruges type 312 som har samme diameter som type 13, men med den halve tykkelse. Den næstmindste størrelse type 10 bruges ofte i mindre i øret apparater. Den har igen den halve diameter af type 312. Den mindste type, type 5 , har den halve tykkelse af type 10, denne størrelse bruges yderst sjældent. Kapaciteten falder naturligvis med størrelsen på batteriet, men da strømtrækket på små apparater også ofte er mindre varer et batteri typisk fra 5-10 dage, men man kan opleve levetider helt ned til et par dage.

De fleste høreapparatbatterier er af typen zink/luft, som indeholder en zinkpasta, der via nogle huller i batteriet reagerer med iltmolekylerne i luften. Det betyder at så længe batterierne opbevares forseglet forbruges batteriet ikke, men så snart forseglingen brydes, startes en elektron vandring og kort tid efter vil batteriet kunne levere kraft til høreapparatet. Reaktionen med luften betyder at under ekstreme fugtforhold kan batteriet ødelægges ved at fugt trænger ind igennem hullerne. Også store temperaturudsvingninger kan påvirke batteriernes effektivitet, men heldigvis hjælper kroppen med til at holde både temperatur og fugtighed nogenlunde konstant så længe man har sit høreapparat på.