Audiologi.dk

Godkendelse af private klinikker

Personer, som har fået konstateret et varigt høretab og fra speciallæge i øre-, næse,- og halssygdomme er henvist til høreapparatbehandling, har ifølge bekendtgørelse nr. 1438 af 23/12 2012 ret til at vælge tilskudsberettiget høreapparatbehandling hos privat høreklinik:

Regionsrådet yder efter henvisning fra en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme tilskud til høreapparatbehandling til personer over 18 år, der ønsker at benytte en privat, godkendt høreapparatleverandør efter eget valg, jf. dog stk. 4.”

Tilskud til høreapparatbehandling kan ses på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside. Eller her.

Pr. 25. april 2019 har folketinget vedtaget ny lov om styrket indsats på Høreapparatområdet, med ikrafttrædelse 1. juli 2019. Se lov L194

 

For at opnå godkendelse som privat høreapparatleverandør skal kravene i bekendtgørelsenr. 1438 af 23/12 2012 opfyldes, hvilket bl.a. indebærer udarbejdelsen af en kvalitetshåndbog, et årligt tilsynsbesøg fra FORCE Technology Teknisk-Audiologisk Laboratorium samt spørgeskemabaseret kvalitetssikring af behandlingen.

I det efterfølgende findes links til de tekster som udgør lovgrundlaget for godkendelse af private klinikker, samt hvilke konkrete krav der stilles til at blive godkendt høreapparatleverandør.

dette link findes en række nyttige dokumenter i forbindelse med opnåelse og vedligehold af certificeringen.

Du kan finde lovteksterne ved at følge disse links :

Bekendtgørelse 1140 af 10/11 2019 om godkendelse af private leverandører af høreapparater
Cirkulære af 22/2 2013 om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet
Bekendtgørelse LBK 1093 5/9 2013 (Serviceloven)
Meddelelse vedr. regulering af takster for tilsyn af private høreklinikker
Vejledning 9096 af 3/3 2009 om høreapparatbehandling
Lov om ændring af lov om social service og sundhedsloven L59 af 19/12 2012
Skrivelse skr 9351 af 5/7 2013 om helbredstillæg til høreapparater
 

For at blive godkendt som privat høreapparat leverandør, skal klinikken blandt andet udarbejde en kvalitetshåndbog der beskriver daglig praksis i forløbet omkring en høreapparat udlevering. Når FORCE Technology godkender en privat høreklinik bliver kvalitetshåndbogen holdt op imod en checkliste hvori der er skrevet de punkter kvalitetshåndbogen som minimum skal indeholde.

Følg dette link til dokumenter der beskriver hvad en FORCE Technology godkendelse kræver