Audiologi.dk

Godkendelse af private klinikker

For at blive godkendt som privat høreapparat leverandør, skal klinikken blandt andet udarbejde en kvalitetshåndbog der beskriver daglig praksis i forløbet omkring en høreapparat udlevering. Når FORCE Technology godkender en privat høreklinik, bliver kvalitetshåndbogen holdt op imod en checkliste med de punkter kvalitetshåndbogen som minimum skal indeholde. Under det årlige tilsynsbesøg genbesøges checklisten og audiometerets nøjagtighed og baggrundsstøjniveauet i audiometrirummene måles. Besøget generer en checkliste, samt et antal audiometerrapporter og baggrundsstøjrapporter. Besøget skal betales af klinikken efter takster fastsat af Sundhedsstyrelsen.

Følg dette link til et dokument der beskriver indholdet af en FORCE Technology godkendelse

Checkliste til godkendelse af private høreklinikker 

Eksempel på audiometertestrapport

Eksempel på baggrundsstøjsrapport

Meddelelse vedr. regulering af takster for tilsyn af private høreklinikker

Rapporter vedrørende klinikcertificeringsordningen 

Personer, som har fået konstateret et varigt høretab og fra speciallæge i øre-, næse,- og halssygdomme er henvist til høreapparatbehandling, har ifølge bekendtgørelse nr 1140 af 10/11/2019 ret til at vælge tilskudsberettiget høreapparatbehandling hos privat høreklinik. Tilskud til høreapparatbehandling kan ses på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside. Taksten for 2023 kan ses her.

 

I det efterfølgende findes links til nogle af de tekster som udgør lovgrundlaget for godkendelse af private klinikker:

Bekendtgørelse 1140 af 10/11 2019 om godkendelse af private leverandører af høreapparater 

Ændring til bekendtgørelse om høreapparatbehandling BEK nr 117 af 27/01/2023

Cirkulære af 22/2 2013 om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet
Skrivelse skr 9351 af 5/7 2013 om helbredstillæg til høreapparater
Pr. 25. april 2019 har folketinget vedtaget ny lov om styrket indsats på Høreapparatområdet, med ikrafttrædelse 1. juli 2019. Se lov L194