Audiologi.dk

Kurser

Her kan man se de kurser som DELTA afholder i teknisk audiologi. Typisk afholdes 2-3 kursusdage, samt en eller to temadage årligt. Desuden kan man her finde beskrivelse af enkelte andre kursusaktiviteter af interesse for området.

 

 

Teleslynge Hands-on kursus 10 oktober 2017

Kursus om måling af magnetisk baggrundsstøj, og kontrolmåling og opstilling af trådløse anlæg, specielt teleslynger

  • Aflyst

________________________________

SDU-Dag 2018

Det er besluttet at der den 7 juni 2018 vil være SDU-dag på Teknisk-Audiologisk Laboratorium i Odense. Her vil årets audiologistuderende have mulighed for at fremlægge deres netop afleverede projekter, og dermed bidrage til ny viden på høreområdet. Et mere detaljeret program for dagen følger her på audiologi.dk i foråret 2018.

_______________________________

Kursusopslag – Vingstedkursus 2017 for medarbejdere i hørerehabiliteringen på voksenområdet.

Årets kursusklassiker på høreområdet: ”VINGSTEDKURSUS 2017 for medarbejdere i hørerehabiliteringen” fra d. 30.-31. august er nu åben for tilmelding.

Hovedforedragsholderne er:

  • Fazaeh Zand: Kunsten at vende sårbarhed til egen fordel
  • Lisbeth Juul Hansen: Commotio – følger og håndtering af hjernerystelse.
  • David Baguley: Diagnoses and treatment of hyperacusis/misophonia.
  • Torben Poulsen: Subjektiv opfattelse af lydstyrke
  • Malanie Gregory: Rehabilitation after onset of hearing aids/CI – Is it necessary?

Ud over disse foredrag byder kurset på de vanlige udstillinger og workshops ved leverandører af høreapparater og høretekniske hjælpemilder m.v.

Der er mulighed for early bird rabat ved tilmedling senest 21.5.

Læs hele programmet, invitation og tilmeld dig via dette link

 

____________________________

Følgende DELTA kurser er afholdt i 2017:

Introduktion til teknisk audiologi

Tirsdag den 17. januar 2017 (Kurset er afholdt)

Kurset gennemgår grundlæggende begreber indenfor akustik og teknisk audiologi, samt understreger vigtigheden af disse med praktiske demonstrationer. Ud over de helt grundlæggende begreber, beskrives også ørets opbygning, audiogrammet mv. Talesignalers opbygning, måling af taleforståelighed og forskellige frekvensbånds betydning for taleforståeligheden gennemgås også, med vægt på lyd-eksempler. Desuden gennemgås grundlæggende høreapparatteknik såsom formfaktor, funktion og teknisk opbygning. Med vægt på de muligheder og begrænsninger som findes i moderne høreapparater. Slutteligt introduceres en bred vifte af tekniske hjælpemidler på overordnet plan, her vil der blive lagt vægt på såvel teori som ”hands-on”. Kurset forudsætter intet forhåndskendskab til teknisk audiologi. 

Introduktion til høreapparater

Onsdag den 18. januar 2017 (Kurset er afholdt)

Kurset beskriver funktionaliteten af moderne avancerede høreapparater, ud fra principperne bag de vigtigste features, samt tekniske målinger på det enkelte høreapparat. Kurset gennemgår grundprincipperne bag de mest benyttede algoritmer som f. eks. Støjreduktion, feedbackundertrykkelse, frekvenstransponering etc. Desuden behandles ulineær forstærkning, og den betydning det har for lydopfattelsen og tilpasningen af høreapparatet. I forlængelse af lydopfattelse gennemgås funktionaliteten af hjælpemidler baseret på trådløs transmission, som ofte spiller en væsentlig rolle for brugen af høreapparatet. Endelig beskrives betydningen af hhv. ørepropper og åbne fittings som en del af tilpasningen, ligesom muligheder for kontrol af tilpasning og høreapparatudbytte berøres. Kurset forudsætter et mindre forhåndskendskab til akustik og høreapparatets opbygning. (f.eks. opnået på kurset ”Introduktion til teknisk audiologi”) 

Høreapparattilpasning og verifikation

Torsdag den 19. januar 2017 (Kurset er afholdt)

Kurset gennemgår forskellige tilpasningsrationaler; hvad må/kan forventes af et høreapparat hvis et givent rationale vælges, og hvad er baggrunden herfor. Hvilke parametre har, ud over tilpasningsrationale, betydning for hvordan høreapparatet ”virker” i forhold til brugeren, og hvordan kan disse parametre testes enten objektivt eller subjektivt. Desuden gennemgås en del af de fysiske parametre som kan give anledning til forskel mellem virkeligheden og de kurver som præsenteres i høreapparaternes tilpasningssoftware. Forskellige, især objektive, mål for verifikation og kontrol af tilpasning og høreapparatudbytte gennemgås, herunder hvilke forventninger der er til resultaterne og hvilke konklusioner man kan, eller ikke kan, drage – Blandt de målinger og tests som gennemgås vil være: Koblermålinger, Insertion Gain, Speech mapping, In-situ og Taleaudiometri.

Kurset vil lægge stor vægt på løsning af praktiske opgaver, hvor der vil være lejlighed til at betjene og prøve forskellige typer udstyr og tests. Kurset henvender sig til professionelle som beskæftiger sig med høreapparattilpasning, og forudsætter kendskab til høreapparater og høretab. 

Har du spørgsmål til kurserne, eller tilmeldingen kontakt: jge@delta.dk

Kursusdagene omhandler emnet teknisk audiologi, og er inden for DELTA´s traditionelle vidensområder. Vi har opdateret kurserne baseret på erfaring fra DELTA’s omfattende undervisningsaktiviteter, samt ny viden fra DELTA´s aktuelle projekter. Desuden forsøger vi at lave så meget  “hands-on” som muligt på kurserne.

Kurserne bliver afholdt på DELTA, Edisonsvej 24 i Odense. DELTA forbeholder sig ret til at aflyse kurser på grundlag af for lille tilmelding, samt afvise kursister ved for store hold. Prisen for deltagelse er kr. 2900 excl. moms. Prisen inkluderer forplejning samt kursusmaterialer. På grund af en samarbejdsaftale mellem Danske Regioner, AMGROS og DELTA er kurserne uden afgift for offentligt ansatte.

____________________________

 SDU-dag 2017 (afholdt i Juni 2017)

______________________________