Audiologi.dk

Kurser

Her kan man se de kurser som DELTA afholder i teknisk audiologi. Typisk afholdes 2-3 kursusdage, samt en eller to temadage årligt. Desuden kan man her finde beskrivelse af enkelte andre kursusaktiviteter af interesse for området.

______________________________

TAL kurser 2018

For tilmelding til kurserne udfyldes nedenstående skema som skal sendes til Jane Geisle, JGEI@force.dk.

Tilmeldingsskema

Tilmelding til kurset/kurserne er først gældende når der er modtaget bekræftelse pr. e-mail.

 

Introduktion til teknisk audiologi

Tirsdag den 17. april 2018

Kurset gennemgår grundlæggende begreber indenfor akustik og teknisk audiologi, samt understreger vigtigheden af disse med praktiske demonstrationer. Ud over de helt grundlæggende begreber, beskrives også ørets opbygning, audiogrammet mv. Talesignalers opbygning, måling af taleforståelighed og forskellige frekvensbånds betydning for taleforståeligheden gennemgås også, med vægt på lyd-eksempler. Desuden gennemgås grundlæggende høreapparatteknik såsom formfaktor, funktion og teknisk opbygning. Med vægt på de muligheder og begrænsninger som findes i moderne høreapparater. Slutteligt introduceres en bred vifte af tekniske hjælpemidler på overordnet plan, her vil der blive lagt vægt på såvel teori som ”hands-on”.
Kurset forudsætter ikke forhåndskendskab til teknisk audiologi. 

 

Introduktion til høreapparater

Onsdag den 18. april 2018

Kurset beskriver funktionaliteten af moderne avancerede høreapparater, ud fra principperne bag de vigtigste features, samt tekniske målinger på det enkelte høreapparat. Kurset gennemgår grundprincipperne bag de mest benyttede algoritmer som f.eks. Støjreduktion, feedbackundertrykkelse, frekvenstransponering etc. Desuden behandles ulineær forstærkning, og den betydning det har for lydopfattelsen og tilpasningen af høreapparatet. I forlængelse af lydopfattelse gennemgås funktionaliteten af hjælpemidler baseret på trådløs transmission, som ofte spiller en væsentlig rolle for brugen af høreapparatet. Endelig beskrives betydningen af hhv. ørepropper og åbne fittings som en del af tilpasningen, ligesom muligheder for kontrol af tilpasning og høreapparatudbytte berøres.
Kurset forudsætter et mindre forhåndskendskab til akustik og høreapparatets opbygning. (f.eks. opnået på kurset ”Introduktion til teknisk audiologi”) 

 

Teleslynger – Teori og praksis

Torsdag den 19. april 2018

Kurset gennemgår den grundlæggende teori bag teleslyngen, og beskriver praktiske udfordringer i forbindelse med installation og brug af teleslynge. Desuden gennemgås fordelene ved mere avancerede teleslyngesystemer (faseslynge/super-loop).
Tanker om teknologisk udgangspunkt og kravspecifikation af et digitalt system til afløsning af telespolen præsenteres også.
Relevante elementer af standarden 60118-4 gennemgås, herunder udmåling af lokalers egnethed for opstilling af teleslynge, samt kontrolmåling af allerede installerede teleslyngesystemer.
Praktiske erfaringer gjort af DELTA i forbindelse med udmåling af eksisterende teleslyngeanlæg præsenteres, for at belyse en del af de praktiske udfordringer som opleves af høreapparatbrugere.
Der vil under kurset være mulighed for at lytte til en teleslyngeinstallation, ligesom kursusdeltagerne vil blive introduceret til forskellige feltstyrkemålere, og selv få lejlighed til at måle på en teleslyngeinstallation.
Kurset forudsætter ikke forhåndskendskab til teleslynger

 

Har du spørgsmål til kurserne, eller tilmeldingen kontakt: Jane Geisle, jge@delta.dk

Kursusdagene omhandler emnet teknisk audiologi, og er inden for DELTA´s traditionelle vidensområder. Vi har opdateret kurserne baseret på erfaring fra DELTA’s omfattende undervisningsaktiviteter, samt ny viden fra DELTA´s aktuelle projekter. Desuden forsøger vi at lave så meget “hands-on” som muligt på kurserne.

Kurserne bliver afholdt på DELTA, Edisonsvej 24 i Odense. DELTA forbeholder sig ret til at aflyse kurser på grundlag af for lille tilmelding, samt afvise kursister ved for store hold. Prisen for deltagelse er kr. 2.900,- excl. moms. Prisen inkluderer forplejning samt kursusmaterialer. På grund af en samarbejdsaftale mellem Danske Regioner, AMGROS og DELTA er kurserne uden afgift for offentligt ansatte.

 

______________________________

SDU-Dag 2018

Det er besluttet at der den 7. juni 2018 vil være SDU-dag på Teknisk-Audiologisk Laboratorium i Odense. Her vil årets audiologistuderende have mulighed for at fremlægge deres netop afleverede projekter, og dermed bidrage til ny viden på høreområdet. Et mere detaljeret program for dagen følger her på audiologi.dk i foråret 2018.

______________________________

 

Kurset er afholdt


Kursusopslag – Vingstedkursus 2017 for medarbejdere i hørerehabiliteringen på voksenområdet.

Årets kursusklassiker på høreområdet: ”VINGSTEDKURSUS 2017 for medarbejdere i hørerehabiliteringen” fra d. 30.-31. august er nu åben for tilmelding.

Hovedforedragsholderne er:

  • Fazaeh Zand: Kunsten at vende sårbarhed til egen fordel
  • Lisbeth Juul Hansen: Commotio – følger og håndtering af hjernerystelse.
  • David Baguley: Diagnoses and treatment of hyperacusis/misophonia.
  • Torben Poulsen: Subjektiv opfattelse af lydstyrke
  • Malanie Gregory: Rehabilitation after onset of hearing aids/CI – Is it necessary?

Ud over disse foredrag byder kurset på de vanlige udstillinger og workshops ved leverandører af høreapparater og høretekniske hjælpemilder m.v.

Der er mulighed for early bird rabat ved tilmedling senest 21.5.

Læs hele programmet, invitation og tilmeld dig via dette link

 

Kurset er afholdt
______________________________

 SDU-dag 2017 (afholdt i Juni 2017)

______________________________