Audiologi.dk

Forside

Velkommen til Audiologi.dk, som rummer information om teknisk audiologi, og om den danske høreomsorg  !

Audiologi.dk er udarbejdet af FORCE Technology på baggrund af den viden, som vi har opbygget gennem de mere end 40 års virke som objektiv rådgiver og testvirksomhed for den danske høreomsorg.

FORCE Technology er et udviklings- og testcenter, der konstant følger og rådgiver om den teknologiske udvikling. Kernekompetencerne hos DELTA er inden for elektronik, mikroelektronik, softwareteknologi, lys, optik, akustik, vibration og sensorsystemer. Inden for disse områder løser DELTA opgaver, der spænder lige fra udviklingen af verdens mindste mikrofon – til at ændre støjen fra vindmøller, så de lyder som bøgetræer – og videre til trådløse busbilletter baseret på internetteknologi. Dertil kommer alverdens tests af elektronik.

Historisk set har FORCE Technology altid haft en afdeling udelukkende beskæftiget med teknisk audiologi. Afdelingen blev, som Laboratoriet for Teknisk Audiologisk Forskning grundlagt tilbage i 1964 som en servicefunktion for den danske høreforsorg. Senere er laboratoriet blevet en del af DELTA, en sammenlægning som har givet nemmere tilgang til viden fra en række nye teknologiske områder.

Skulle du have et spørgsmål, så kontakt os endelig via formularen her.