Audiologi.dk

Dokumenter

Teleslyngerapport 2014

Som resultat af DELTAs fokus på teleslynger 2013, er udarbejdet en rapport der redegør for forskellige aktøreres rolle i forhold til velfungerende teleslyngeanlæg. Heri gennemgås bla forskellige måle/vurderingsmetoder, der er en beskrivelse af en aktuel måling af kvaliteten af teleslynger, og der er overvejelser om mulige tiltag også på bruger siden.