Audiologi.dk

Dokumenter

Tekniske kvalitetskrav til høreapparater

Dokumentet “Tekniske kvalitetskrav til høreapparater”, som det er sendt i høring af Sundheds- og Ældreministeriet, frem til den 13 oktober 2020 kl 12:00