Audiologi.dk

Dokumenter

Spørgeskema om høreapparattilfredshed

Dette indlæg til Isaar 2011 omhandler svarene fra et spørgeskema udsendt til over 800 høreapparatbrugere primært fra 3 offentlige klinikker i Danmark. Det er forsøgt at konstruere et spørgeskema som spørger ind til de psykosociale effekter af et høretab og efterføgende afhjælpning med høreapparat. præsentationen er baseret på et eksamensprojekt fra SDU 2010. (teksten er på engelsk)