Audiologi.dk

Dokumenter

Sammenligning af målebokse

SDU projekt fra 2016. Projektet sammenligner høreapparatmålinger på det same høreapparat i en række testbokse.- Disse sammenholdes med tilpasningsprogrammest anslåede gain.