Audiologi.dk

Dokumenter

Sammenligning af høreapparater med taleaudiometri

I dette SDU projekt fra 2016 sammenlignes to høreapparater fra same firma men til forskellig pris med en Dantale 2 test på normalthørende