Audiologi.dk

Dokumenter

Rummets indflydelse på diskriminationsevnen

SDU special fra 2015 af Mette Hellerup Olsen, om resultatet af taleaudiometri i to forskellige rum