Audiologi.dk

Dokumenter

Lydterapi og Tinnitus

Kandidatspeciale fra SDU af Anne-sofie Arnoldus, afleveret i Juni 2016. Projektet ser på anvendelsen af musikterapi generelt og specifikt til behandling af tinnitus. I den forbindelse gennemgås også flewre teorier bag tinnitusbehandling.