Audiologi.dk

Dokumenter

Høretræning

Artikel (på engelsk) til ISAAR 2013 om udarbejdelsen af materiale på dansk til høretræning – Auditory training. Artiklen er skervet på baggrund af Sune Kristensens kandidatspeciale fra SDU: “høretræning”