Audiologi.dk

Dokumenter

Høreværn og skudstøj (2005)

Formålet med denne vejledning er at give et overblik over problemstillinger og muligheder for at opnå beskyttelse af hørelsen i situationer, hvor man udsættes for impulsagtige støjbelastninger fra f.eks. skydevåben. Der vil være fokus på de specielle forhold, der måtte være for høre-beskyttelse af børn og unge samt personer med i forvejen nedsat hørelse, og som derfor mu-ligvis benytter sig af høreapparat(er) i forbindelse med støjbelastningen.