Audiologi.dk

Dokumenter

TJEKLISTE TIL GODKENDELSE AF HØREKLINIKKER (rev. 2023)

Den tjekliste som FORCE Technology benytter ved tilsynsbesøg på private høreklinikker for at sikre at sundhedsministeriets til enhver tid gældende retningslinjer overholdes.