Audiologi.dk

Dokumenter

Attitudes, rewards and listening habits in danish youth

ISAAR 2013 artikel baseret på Morin Reiness kandidatspeciale. Det beskriver resultaterne af en større spørgeskemaundersøgelse der fokuserer på unges musik-lyttevaner.