Audiologi.dk

Dokumenter

SDU-DAG 2021

Programmet for SDU-dagen 2021 (online)

2020 – Godkendelse af private leverandører af høreapparater

(Rapporten indeholder IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for andet halvår 2020)

 

2. halvår 2020

Årsrapport 2020

FORCE- Teknisk-audiologisk Laboratoriums årsrapport 2020

HurtigTale – QuickSIN på Dansk

Speciale fra SDU der beskriver udarbejdelsen af de første danske sætninger af QuickSIN materialet

Strømtræk fra høreapparater

Målinger af strømtræk fra høreapparater i forskellige situationer, herunder under streaming

Frit Felt vejledning 3. udgave 2020

Vejledning til audiometriopstillinger i frit felt, baseret på ISO8253 standarderne. Seneste udgave er revideret i november 2020. Indeholder også betragtninger om forholdene ved taleaudiometri i støj.

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2020

Meddelelse om satser for 2021 for FORCEs godkendelse af og tilsyn med private høreapparatforhandlere

Tekniske kvalitetskrav til høreapparater

Dokumentet “Tekniske kvalitetskrav til høreapparater”, som det er sendt i høring af Sundheds- og Ældreministeriet, frem til den 13 oktober 2020 kl 12:00

Eksempel på baggrundsstøjsrapport

Eksempel på en rapport over baggrundsstøjmåling i et audiometri rum rum