Audiologi.dk

Dokumenter

Meddelelse om satser for 2024 for FORCE Technologys godkendelse af og tilsyn med private høreapparatforhandlere

Audiometervejledning 2023

Vejledning til kalibrering af audiometre med luft og benledningstransducere.

2022 – GODKENDELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER AF HØREAPPARATER

(Rapporten indeholder indberetninger fra private høreklinikker for 2022)

Meddelelse om satser for 2023 for FORCE Technologys godkendelse af og tilsyn med private høreapparatforhandlere

Årsrapport 2022

Force Technology, TAL’s årsberetning til AMGROS og Danske Regioner for 2022

REM-vejledning 2022

Høreapparatverifikation med øregangsmålinger 2. udg. Maj 2022

Cirkulæreskrivelse om regulering for 2023 af tilskud til høreapparatbehandling

Referencedata for Dantale 1

Teknisk rapport fra Laboratoriet for Akustik, DTH 1991 om Dantale 1 materialet

2022 – GODKENDELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER AF HØREAPPARATER

(Rapporten indeholder IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår 2022)

  1. halvår 2022

SDU-Dag 2022

Invitation med program til SDU-dag 16 juni 2022