Audiologi.dk

Kurser

TAL kurser februar 2020. Her kan man se de kurser som FORCE Technology har afholdt i teknisk audiologi. Typisk afholdes 2-3 kursusdage, samt en eller to temadage årligt. Desuden kan man her finde beskrivelse af andre kursusaktiviteter af interesse for området.

______________________________

NAS 2020, 13.-15. maj i Odeon i Odense

Organisationskomiteen planlægger et varieret og ambitiøst videnskabeligt program, med fokus på nordiske foredragsholdere, dog med plads til sessioner med internationale “keynote” foredragsholdere.

Registrering er åben. regeristrering til reduceret pris inden 28. februar 2020.

Program, tilmeldning og yderligere informationer findes på NAS2020 hjemmesiden. (click her)

______________________________

Åbne kurser blev afholdt i Odense 3.-5. februar 2020

3. februar: Høreapparatteknik

Følgende moduler gennemgås på kurset:

Høreapparattyper og ørepropper: Formfaktor af høreapparater, øreprop løsninger – begrænsninger og muligheder. høreapparatets opbygning. repetition af centrale tekniske begreber (dB SP, HL, Vægtningskurver etc.) efter behov.

Funktioner i moderne høreapparat-systemer: Princip og funktion af støjreduktion, feedbackundertrykkelse, retningsmikrofon, frekvenstransponering mv. Lyddemoer af disse funktioner. Trådløse hjælpemidler som en del af høreapparatet, nye trends MFI etc.

HA-cases og kompression: Ulineær forstærkning er et vigtigt værktøj i tilpasningen af et høreapparat. Gennem I/O kurver forstærkningskurver og praktiske cases ser vi på hvordan ændring af knæpunkt og ulineær forstærkning i flere kanaler kan give forskellige lydprofiler i høreapparatet

Hands-on programmering af høreapparater: Undersøg nogle af de mest populære høreapparaters tilpasningssoftware, og deres funktioner. Hvad ligger der bag funktionsbetegnelserne. Kan man høre forskel?

4. februar: Høreapparattilpasning

Følgende moduler gennemgås på kurset:

Tekniske målinger på høreapparater: Laboratoriemålinger baseret på IEC 60118 standarden. Målesignaler (toner, kunstig tale mv.) og målemetode; herunder hvordan målinger kan relateres til daglig praksis (REM).

Tilpasningsrationale og indstillingsmuligheder: Hvad er tilpasningsrationalet og hvad indebærer valget af et bestemt rationale, og hvad er ”target” ? Hvilke parametre har, ud over valgt tilpasningsrationale, betydning for hvordan høreapparatet ”lyder” og fungerer for brugeren. På hvilken baggrund kan tilpasningssoftwaren ”gætte” på det resulterende lydtryk i øregangen for en given tilpasning.

Taleaudiometri og spørgeskemaer: Gennemgang af taleaudiometri og spørgeskemaer som eksempel på metoder til verifikation af tilpasning af høreapparater. Gennemgang af forskellige taletests som kan udføres for at kontrollere om patienten har nytte af apparatet, Der præsenteres en liste over ofte anvendte spørgeskemaer og deres fordele og ulemper.

 HIT og REM malinger: Detaljeret gennemgang af hvordan HIT og REM målinger relateres til tilpasningen. Hvilke usikkerheder må forventes hvis der foretages høreapparattilpasning udelukkende på baggrund af forventede gain-kurver i tilpasningssoftwaren – Gain vs output målinger. Desuden er der på kurset sat tid af til hands on på verifikations malinger.

5. februar: Introduktion til teknisk audiologi

Følgende moduler gennemgås på kurset:

Grundlæggende akustik: Basale begreber indenfor akustik og audiologi introduceres; herunder frekvens, niveau, ørets opbygning, audiogrammet mv.

Tale og teleforståelighed: Teknisk beskrivelse af talesignaler. Måling af taleforståelighed. Forskellige frekvensbånds betydning for taleforståeligheden.

Støj og efterklang i rum: Præsentation af faktorer som påvirker støj og taleforståelighed i rum. Måling af efterklangstid. regulering af efterklangstid med forskellige absorbere og mere almindelig boligindretning.

Tekniske hjælpemidler: Trådløs transmission og alarmering. Præsentation af digitalt FM udstyr, teleslynger streamning  mv. – Teoretisk såvel som praktiske eksempler (hands-on).

Kursusdagene omhandler emnet teknisk audiologi, og er inden for FORCE Technology´s traditionelle vidensområder. Vi har opdateret kurserne baseret på erfaring fra FORCE Technology’s omfattende undervisningsaktiviteter, samt ny viden fra FORCE Technology´s aktuelle projekter. Desuden forsøger vi at lave så meget “hands-on” som muligt på kurserne.

Kurserne bliver afholdt af FORCE Technology i Odense. FORCE Technology forbeholder sig ret til at aflyse kurser på grundlag af for lille tilmelding, samt afvise kursister ved for store hold. Prisen er kr. 2.900,- excl. moms. Prisen inkluderer forplejning samt kursusmaterialer. På grund af en samarbejdsaftale mellem Danske Regioner, AMGROS og FORCE Technology er kurserne uden afgift for offentligt ansatte.