Audiologi.dk

Dokumenter

Audiometervejledning 2023

Vejledning til kalibrering af audiometre med luft og benledningstransducere.

REM-vejledning 2022

Høreapparatverifikation med øregangsmålinger 2. udg. Maj 2022

Referencedata for Dantale 1

Teknisk rapport fra Laboratoriet for Akustik, DTH 1991 om Dantale 1 materialet

HurtigTale – QuickSIN på Dansk

Speciale fra SDU der beskriver udarbejdelsen af de første danske sætninger af QuickSIN materialet

Strømtræk fra høreapparater

Målinger af strømtræk fra høreapparater i forskellige situationer, herunder under streaming

Frit Felt vejledning 3. udgave 2020

Vejledning til audiometriopstillinger i frit felt, baseret på ISO8253 standarderne. Seneste udgave er revideret i november 2020. Indeholder også betragtninger om forholdene ved taleaudiometri i støj.

Indretning af Audiometrirum

Lille notat om overvejelser omkring støjdæmpning af rum der skal benyttes til Audiometri.

Tinnitus og livskvalitet

SDU-special fra 2016 af Sonita Jan Nasiri og Rina Sommerby undersøger forskelle i livskvalitet hos tinnituspatienter

Internetbaseret undervisning

SDU Speciale fra 2016 af Canan Demirtas, som beskriver effekten af et internetbaseret rehabiliteringstilbud til høreapparatbrugere

Sammenligning af høreapparater med taleaudiometri

I dette SDU projekt fra 2016 sammenlignes to høreapparater fra same firma men til forskellig pris med en Dantale 2 test på normalthørende

Sammenligning af målebokse

SDU projekt fra 2016. Projektet sammenligner høreapparatmålinger på det same høreapparat i en række testbokse.- Disse sammenholdes med tilpasningsprogrammest anslåede gain.

Sammenligning af tilpasningsregler

SDU projekt 2016.  I projektet beskrives NAL og DSL tilpasningsfilosofierne og der gennemføres og sammenlignes IG malinger med høreapparater tilpaset med de to rationale

ABR med talesignaler

Speciale fra SDU 2016 om måling af ABR med Ba, Ga og Da lyde

Effekten af feature demonstration

SDU- Speciale fra 2016 af Rajakumar Thanabalasingam. Projektet beskriver en mulig fremgangsmåde til demonstration af effekten af retningsmikrofoner i h

Læringseffekt af HINT

Kandidatspeciale fra SDU af Mona el Hichou og Rawan Hashem  juni 2016. Specialet undersøger læringseffekten af HINT testen når denne præsenteres ved et niveau der giver 80 % taleforståelighed I forhold til 50% taleforståelighed. Projektet er lavet I samarbejde med Eriksholm forskningscenter

CI brugeres lydopfattelse

Kandidatspeciale fra Juni 2016 af Maria Wichmann, der undersøge CI brugeres lydopfattelse af “live” oplæst lyd vs. optaget lyd gengivet over gode og ringere højttalere.

Insert og TDH39 hovedtelefoner

Kandidatspeciale fra juni 2016 af Christian Lundrup Greve. Bag den kryptiske titel: Er der forskel på forskelle? undersøger Christian en mulig sammenhæng mellem impedansforholdene i øret og forskellige resultater med audiometri med henholdsvist Insert telefoner og circumaurale TDH-39 hovedtelefoner

Lydterapi og Tinnitus

Kandidatspeciale fra SDU af Anne-sofie Arnoldus, afleveret i Juni 2016. Projektet ser på anvendelsen af musikterapi generelt og specifikt til behandling af tinnitus. I den forbindelse gennemgås også flewre teorier bag tinnitusbehandling.

Taleforståelse og forskellige tidskonstanter

SDU kandidatprojekt af Mads Errboe Sørensen 2014

KALIBRERING AF A-ABR UDSTYR

SDU- projekt af Nagehan Altinkaya og Altaf Khanhjer, der handler om brugen og kalibreringen af udstyr til baby- hørescreening. Specielt med focus på om den nyligt introducerede 0,4cc coupler bidrager med en forbedrende nøjagtighed?