Audiologi.dk

Dokumenter

Teleslyngers båndbredde

Frekvensområde teleslynger

Høreteknik i arbejde

Ny 2018 udgave af dokumentet der omtaler hjælpemidler og giver gode råd til mennesker med høreproblemer på arbejde og skole.

Teleslyngerapport 2014

Som resultat af DELTAs fokus på teleslynger 2013, er udarbejdet en rapport der redegør for forskellige aktøreres rolle i forhold til velfungerende teleslyngeanlæg. Heri gennemgås bla forskellige måle/vurderingsmetoder, der er en beskrivelse af en aktuel måling af kvaliteten af teleslynger, og der er overvejelser om mulige tiltag også på bruger siden.

Opstilling af teleslyngeanlæg

Denne tekniske vejledning gennemgår den historiske og tekniske baggrund for teleslynger, samt forklarer hvordan teleslyngeanlæg skal opstilles og efterprøves i henhold til den internationale stanmdard IEC60118-4.

Trådløs kommunikation til høreapparater

En beskrivelse af det tekniske grundlag for Teleslynge og FM teknologien

Høreteknik til erhvervsaktive 2006

Hovedsigtet med denne vejledning er at beskrive funktion og anvendelse af høretekniske hjælpemidler, der kan benyttes i en arbejdssituation og dermed forbedre hørehæmmedes muligheder for at fungere på lige fod med normalthørende. Ligeledes vil vejledningen omhandle en række tiltag på arbejdspladsen, der kan være medvirkende til at gøre det lettere for den hørehæmmede at udføre sin arbejdsfunktion.

Stetoskop til høreapparatbrugere 2010

Rapporten her omhandler de problemer der er forbundet med at benytte høreapparat samtidig med stetoskop. Der er desuden en række forslag til hvordan denne problematik kan helt eller delvist afhjælpes med tekniske hjælpemidler.

Addendum til FM/T test 2010

Den oprindelige FM rapport har givet anledning til spørgsmål omkring valg i forbindelse med testsetup og udstyr. Disse valg uddybes i dette addendum

FM/T test 2010

I forbindelse med FM dagen 2010 har DELTA lavet en lille test der sammenligner forskellige typer tekniske hjælpemidler baseret på hhv. teleslynge og FM teknologi på markedet.