Audiologi.dk

Dokumenter

Høretræning

Kandidatspeciale fra SDU af Sune Thorning Kristensen. Det beskriver konstruktionen af et materiale til høretræning baseret på træning med talemateriale samt musik.

Tilfredshedsundersøgelse af høreapparatbrugere i Midt- og Nordjylland

Kandidatspeciale fra SDU om høreapparattilfredshed hos offentlige og private hørekliniker i Midt og Nordjylland. Specialet et skrevet  af Christina Krogsgaard.

MP3 lyttevaner hos unge

Specialeprojekt fra Københavns universitet af Morin Reiness. Specialet omhandler en spørgeskemaundersøgelse af unges vaner i forbindelse med MP3 lyning. Datameterialet er baseret på mere end 1800 besvarelser og viser i lighed med andre undersøgelser en risikogruppe med en eksponering der på længere sigt kan føre til høreskader på ca. 10 %. Risikogruppens adfærd afviger fra “normalgruppen” bla. ved at risikogruppen oplever flere belønnninger ved brug af høj musik, de er til enhvis grad afhængig af at lytte til musikken.

Hyperacusis

Et bachelor projekt der omhandler diagnosticering og behandling ef Hyperacusis. Projektet er et litteraturstudie skrevet i 2013 af Malene Hedelund Mikkelsen og Sabina Haahr Storbjerg

Sammenligning af to metoder til RECD måling

Speciale fra SDU 2013 skrevet af Maria Stochholm. Specialet omhandler måling af Real Ear To Coupler Difference (RECD) med to forskellige måleprober og med en støbt øreprop.

Forprojektet som knytters sig til Lilian B. Nielsens projekt om (akustisk) transperente ektroniske musiker høreværn- TEMH

Høreapparat som høreværn

I dette bachelor projekt fra SDU undersøger Lilian B. Nielsen muligheden for at benytte et høreapparat som et (akustisk) transperent elektronisk musikerhøreværn. Igennem en række målinger vurderer hun både på proppens materiale og ventilation og på indstillingen af høreapparatet. Udover denne fil som indeholder hovedrapporten findes på audiologi.dk en fil med appendices en med forprojektet, og endelig en med delta rapporter på høreværn/høreapparater

Appendices der knytter sig til Lilian B. Nielsens rapport om (akustisk) transperente elektroniske musikerhøreværn – TEMH

Børn og unges brug af MP3 afspillere

Denne rapport omhandler en undersøgelse om skole- og gymnasieelevers brug af MP3 afspillere. Rapporten indeholder blandt andet en spændende gennemgang af fysiologien og effekterne af støjeksponering, samt afrapportering af praktiske målinger af unges støjbelastning. Rapporten er den skriftlige afrapportering af en Bachelor opgave af Christina Degn på audiologi studiet på SDU.