Audiologi.dk

Dokumenter

HurtigTale – QuickSIN på Dansk

Speciale fra SDU der beskriver udarbejdelsen af de første danske sætninger af QuickSIN materialet

Tinnitus og livskvalitet

SDU-special fra 2016 af Sonita Jan Nasiri og Rina Sommerby undersøger forskelle i livskvalitet hos tinnituspatienter

Internetbaseret undervisning

SDU Speciale fra 2016 af Canan Demirtas, som beskriver effekten af et internetbaseret rehabiliteringstilbud til høreapparatbrugere

Sammenligning af høreapparater med taleaudiometri

I dette SDU projekt fra 2016 sammenlignes to høreapparater fra same firma men til forskellig pris med en Dantale 2 test på normalthørende

Sammenligning af målebokse

SDU projekt fra 2016. Projektet sammenligner høreapparatmålinger på det same høreapparat i en række testbokse.- Disse sammenholdes med tilpasningsprogrammest anslåede gain.

Sammenligning af tilpasningsregler

SDU projekt 2016.  I projektet beskrives NAL og DSL tilpasningsfilosofierne og der gennemføres og sammenlignes IG malinger med høreapparater tilpaset med de to rationale

ABR med talesignaler

Speciale fra SDU 2016 om måling af ABR med Ba, Ga og Da lyde