Audiologi.dk

Dokumenter

Effekten af feature demonstration

SDU- Speciale fra 2016 af Rajakumar Thanabalasingam. Projektet beskriver en mulig fremgangsmåde til demonstration af effekten af retningsmikrofoner i h

Læringseffekt af HINT

Kandidatspeciale fra SDU af Mona el Hichou og Rawan Hashem  juni 2016. Specialet undersøger læringseffekten af HINT testen når denne præsenteres ved et niveau der giver 80 % taleforståelighed I forhold til 50% taleforståelighed. Projektet er lavet I samarbejde med Eriksholm forskningscenter

CI brugeres lydopfattelse

Kandidatspeciale fra Juni 2016 af Maria Wichmann, der undersøge CI brugeres lydopfattelse af “live” oplæst lyd vs. optaget lyd gengivet over gode og ringere højttalere.

Insert og TDH39 hovedtelefoner

Kandidatspeciale fra juni 2016 af Christian Lundrup Greve. Bag den kryptiske titel: Er der forskel på forskelle? undersøger Christian en mulig sammenhæng mellem impedansforholdene i øret og forskellige resultater med audiometri med henholdsvist Insert telefoner og circumaurale TDH-39 hovedtelefoner

Lydterapi og Tinnitus

Kandidatspeciale fra SDU af Anne-sofie Arnoldus, afleveret i Juni 2016. Projektet ser på anvendelsen af musikterapi generelt og specifikt til behandling af tinnitus. I den forbindelse gennemgås også flewre teorier bag tinnitusbehandling.

Taleforståelse og forskellige tidskonstanter

SDU kandidatprojekt af Mads Errboe Sørensen 2014

KALIBRERING AF A-ABR UDSTYR

SDU- projekt af Nagehan Altinkaya og Altaf Khanhjer, der handler om brugen og kalibreringen af udstyr til baby- hørescreening. Specielt med focus på om den nyligt introducerede 0,4cc coupler bidrager med en forbedrende nøjagtighed?

 

Testusikkerhed for to testversioner med Dantale II materialet

SDU projekt fra 2015 af Sabina Storbjerg og Stine S. Pedersen, om test-retest usikkerhederne for en operatør- og en bruger baseret afvikling af taletesten Dantale II også kaldet Hagermann listerne.

Rummets indflydelse på diskriminationsevnen

SDU special fra 2015 af Mette Hellerup Olsen, om resultatet af taleaudiometri i to forskellige rum