Audiologi.dk

Dokumenter

Computerbaseret høretræning

SDU speciale af Anna Leth Kristensen om evaluering af et dansk høretræningsmateriale.

Høreapparatevaluering udfra IEC 60118-15

Dette speciale omhandler udførelsen og tolkningen af høreapparatmålinger med det bredbåndede ISTS talesignal. Målingerne er udført på 4 høreapparater, bla. med varierende attack/release tid. Specialet som er skrevet af Amina Chahade kigger på sammenhængen mellem de karakteristika vi vil forvente udfra indstillingen af høreapparatet og de resultater der kommer ud af målingerne efter IEC 60118-15.

De danske Ling-lyde

Kandidatspeciale af Joakim Fruerlund Nielsen omhandlende analyse af engelske Ling-lyde på dansk.

Protokol for verificering af høreapparater til børn

SDU kandidatprojektaf Sissel Pellerud. Projektet beskriver forskellige former for verifikation af høreapparattilpasning på børn med det formål at foreslå en national protokol for verifikationen, som det findes i andre lande.

Sammenligning af REIG og teoretiske targets

Kandidatspeciale af Abita Balakrishnan der sammenligner  insertion gain målt på en række forsøgs personer med to teoretiske targets beregnet for det høreapparat der måles på i testen

At høre gennem støj

Et Bachelor projekt fra 2013 af Emilie Wulff Paustian som omhandler effekten af retningsmikrofoner og støjreduktionsalgoritmer i høreapparater med åbne og lukkede tilpasninger. Litteraturstudiet er suppleret med et praktisk projekt hvor betydningen af øreproppens ventilation i forhold til støjreduktion og retningsmikrofon undersøges

Teleslynger i Odense

Status på kvaliteten af teleslynge installationer i 5000 Odense C i sommeren 2013. Teleslyngerne er udmålt af  Stine Søe Pedersen til hendes bachelor projekt 2013. Slyngerne er udmålt i henhold til standarden IEC 60118-04

Høreværn i børneinstitutioner

Rapporten er baseret på en spørgeskemaundersøgelse om den potentielle brug af høreværn blandt pædagoger for at beskytte deres hørelse. Overraskende viser undrsøgelsen at en del institutionsansatte har så drastiske overvejelser med i deres strategi mod for megen støj på deres arbejdsplads. Rapporten er skrevet som afslutning af bachelordelen af SDU audiologi studiet af Pernille Hyldeqvist

Auditest talematerialet

Rapporten evaluerer Auditest materialets egnethed som talemateriale udfra en række parametre. Materialet er samtidig en god introduktion til oprindelsen og den praktiske brug af materialet. Projektet er en bacheloropgave af Nagehan Akkus 2013