Audiologi.dk

Dokumenter

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2020

Tekniske kvalitetskrav til høreapparater

Dokumentet “Tekniske kvalitetskrav til høreapparater”, som det er sendt i høring af Sundheds- og Ældreministeriet, frem til den 13 oktober 2020 kl 12:00

Eksempel på baggrundsstøjsrapport

Eksempel på en rapport over baggrundsstøjmåling i et audiometri rum rum

Eksempel på audiometertestrapport

Eksempel på en audiometermålerapport, som de ser ud når de udarbejdes under et tilsynsbesøg

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2019

Rapport IOI-HA indberetning for 2. halvår 2018

Meddelser om satser for 2019 for DELTAs godkendelse af tilsyn med private høreapparatforhandlere

Rapport IOI-HA indberetning for 1. halvår 2018

Rapport IOI-HA indberetning for 2. halvår 2017

Rapport IOI-HA indberetning for 1. halvår 2017

Rapport IOI-HA Indberetning for 2. halvår 2016

Rapport IOI-HA Indberetning for 1. halvår 2016

Rapport IOI-HA Indberetning for 2. halvår 2015

TJEKLISTE TIL GODKENDELSE AF HØREKLINIKKER (rev. dec. 2015)

Den tjekliste som DELTA benytter ved tilsynsbesøg på private høreklinikker for at sikre at sundhedsministeriets til enhver tid gældende retningslinjer overholdes.

Rapport IOI-HA indberetning for 1. halvår 2015

Rapport IOI-HA indberetning for 2. halvår 2014

Rapport_MSF_2014_HA_Klinik_web_rev1

Rapport IOI-HA indberetning for 1. halvår 2014

Rapport_ISM_2014-1_IOI-HA_web

IOI-HA spørgeskema (revideret udgave, 2014)

Revideret udgave (2014) af “International Outcome Inventory for Hearing Aids  (IOI-HA)” spørgeskemaet som benyttes som en del af kvalitetskontrollen på de private klinikker

Tilfredshedsundersøgelse af høreapparatbrugere i Midt- og Nordjylland

Kandidatspeciale fra SDU om høreapparattilfredshed hos offentlige og private hørekliniker i Midt og Nordjylland. Specialet et skrevet  af Christina Krogsgaard.

Vejledning til godkendelse af privat klinik (2011)

En udførlig vejledning i hvad der kræves for at opnå og vedligeholde godkendelse til at sælge høreapparater med offentligt tilskud. Dokumentet er opdateret pr 1/1  2011.