Audiologi.dk

Dokumenter

SDU-DAG 2021

Programmet for SDU-dagen 2021 (online)

Bedre Akustik Bedre Læring

Denne præsentation sammenfatter resultaterne af en undersøgelse af brugen af Soundfield anlæg i en folkeskole i Fredericia i 2019

Visioner for fremtiden hørerehabilitering

Høretræning og kognition

Artikel om høretræning baseret på poster på ISAAR 2015. Artiklen er baseret på SDU audiologispeciale af Anna Leth Kristiansen.

Attitudes, rewards and listening habits in danish youth

ISAAR 2013 artikel baseret på Morin Reiness kandidatspeciale. Det beskriver resultaterne af en større spørgeskemaundersøgelse der fokuserer på unges musik-lyttevaner.

Høretræning

Artikel (på engelsk) til ISAAR 2013 om udarbejdelsen af materiale på dansk til høretræning – Auditory training. Artiklen er skervet på baggrund af Sune Kristensens kandidatspeciale fra SDU: “høretræning”