Audiologi.dk

Dokumenter

Strømtræk fra høreapparater

Målinger af strømtræk fra høreapparater i forskellige situationer, herunder under streaming

Tilfredshedsundersøgelse af høreapparatbrugere i Midt- og Nordjylland

Kandidatspeciale fra SDU om høreapparattilfredshed hos offentlige og private hørekliniker i Midt og Nordjylland. Specialet et skrevet  af Christina Krogsgaard.

Sammenligning af to metoder til RECD måling

Speciale fra SDU 2013 skrevet af Maria Stochholm. Specialet omhandler måling af Real Ear To Coupler Difference (RECD) med to forskellige måleprober og med en støbt øreprop.

Spørgeskema om høreapparattilfredshed

Dette indlæg til Isaar 2011 omhandler svarene fra et spørgeskema udsendt til over 800 høreapparatbrugere primært fra 3 offentlige klinikker i Danmark. Det er forsøgt at konstruere et spørgeskema som spørger ind til de psykosociale effekter af et høretab og efterføgende afhjælpning med høreapparat. præsentationen er baseret på et eksamensprojekt fra SDU 2010. (teksten er på engelsk)

Sprogbrug i høreapparattilpasning

Denne præsentation til ISAAR 2011 er lavet på basis af et SDU afgangsprojet af Lone Elmelund. Det omhandler effekten af at træne lydbeskrivende ord i tilpasningssituationen. Fremgangsmåden er inspireret af sensoriske test som systematisk benytter lyd- attributter til evalueringen af lyde.

Forprojektet som knytters sig til Lilian B. Nielsens projekt om (akustisk) transperente ektroniske musiker høreværn- TEMH

Høreapparat som høreværn

I dette bachelor projekt fra SDU undersøger Lilian B. Nielsen muligheden for at benytte et høreapparat som et (akustisk) transperent elektronisk musikerhøreværn. Igennem en række målinger vurderer hun både på proppens materiale og ventilation og på indstillingen af høreapparatet. Udover denne fil som indeholder hovedrapporten findes på audiologi.dk en fil med appendices en med forprojektet, og endelig en med delta rapporter på høreværn/høreapparater

Appendices der knytter sig til Lilian B. Nielsens rapport om (akustisk) transperente elektroniske musikerhøreværn – TEMH

DELTA målinger på de høreapparater som Lilian B. Nielsen har arbejdet med i projektet med at måle på (akustisk) transperente elektroniske musikerhøreværn – TEMH. På audiologi.dk kan også hentes hovedrapporten: “Elektroniske musikerhøreværn”, forprojektet, samt en separat fil med appendices.

Test af lydkvalitet i høreapparater

Præsentation baseret på poster fra ISAAR 2009 om sensorisk test af høreapparater (på engelsk).

Tilfredshed med høreapparater

 

Pædagogisk audiologisk speciale fra SDU, byggende på en større spørgeskemaundersøgelse af høreapparat brugere der har fået deres apparater på de offentlige høreklinikker i Århus, Odense og Bispebjerg. Spørgeskemaet kobler tilfredsheden med brug af høreapparat med de psykosociale faktorer: Forventninger, motivation, socialt liv, tilvænning og instruktion. Specialet er skrevet af Wiebke Hudemann og Derya Ceylan

Sammenligning af 675 batterier (2004)

Sammenligning af 3 forskellige producenter af type 675 batterier specielt til brug for Cochlear Implants.