Audiologi.dk

Dokumenter

2022 – GODKENDELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER AF HØREAPPARATER

(Rapporten indeholder indberetninger fra private høreklinikker for 2022)

2022 – GODKENDELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER AF HØREAPPARATER

(Rapporten indeholder IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår 2022)

  1. halvår 2022

2021 – Godkendelse af private leverandører af høreapparater

(Rapporten indeholder IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for andet halvår 2021)

2. halvår 2021

 

2021 – Godkendelse af private leverandører af høreapparater

(Rapporten indeholder IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår 2021)

1. halvår 2021

2020 – Godkendelse af private leverandører af høreapparater

(Rapporten indeholder IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for andet halvår 2020)

 

2. halvår 2020

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2020

Eksempel på baggrundsstøjsrapport

Eksempel på en rapport over baggrundsstøjmåling i et audiometri rum rum

Eksempel på audiometertestrapport

Eksempel på en audiometermålerapport, som de ser ud når de udarbejdes under et tilsynsbesøg

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2019

Rapport IOI-HA indberetning for 2. halvår 2018

Meddelser om satser for 2019 for DELTAs godkendelse af tilsyn med private høreapparatforhandlere

Rapport IOI-HA indberetning for 1. halvår 2018

TJEKLISTE TIL GODKENDELSE AF HØREKLINIKKER (rev. 2023)

Den tjekliste som FORCE Technology benytter ved tilsynsbesøg på private høreklinikker for at sikre at sundhedsministeriets til enhver tid gældende retningslinjer overholdes.

IOI-HA spørgeskema (revideret udgave, 2014)

Revideret udgave (2014) af “International Outcome Inventory for Hearing Aids  (IOI-HA)” spørgeskemaet som benyttes som en del af kvalitetskontrollen på de private klinikker

Vejledning til godkendelse af privat klinik

En udførlig vejledning i hvad der kræves for at opnå og vedligeholde godkendelse til at sælge høreapparater med offentligt tilskud. Dokumentet er opdateret pr 1/1  2023.

Hvidbog: Den hørehæmmede i centrum (1999)

I December 1999 udkom denne hvidbog, som et resultat af en arbejdsgruppes arbejde med at se på den danske høreomsorg efter at Sundhedsstyrelsen og Amtsrådsforeningen havde indgået en aftale om kontanttilskud til høreapparater.