Audiologi.dk

FORCE Technology projekter

FORCE Technology’s afdeling i Odense har fokus på den audiologiske branche, og udfører arbejdsopgaver for ministerier, kommuner, regioner, høreklinikker, industri og interesseorganisationer, både i Danmark og udlandet. Hermed mener vi bedst at kunne danne et stærkt fagligt fundament og netværk som kommer alle kunder til gode. Takket være finansieringen via høreapparater indkøbt på den offentlige licitiation, er FORCE Technology et landsdækkende tilbud på høreområdet. Det betyder at alle der i kommunalt regi beskæftiger sig med det audiologiske område har mulighed for at trække på FORCE Technologys kompetencer. Gennem en årrække har FORCE Technology I Odense støttet op omkring specialer og Ba projekter på området.

Er du studerende og kunne have lyst til at lave et projekt i samarbejde med FORCE Technology i Odense, så åbn idekataloget her, eller kontakt Carsten Daugaard: cd@forcetechnology.com.